Et knippe av de mest leste sakene på Renholdsnytt.no i 2021.
Et knippe av de mest leste sakene på Renholdsnytt.no i 2021.

Mest populært på Renholdsnytt.no i 2021

Våre lesertall for 2021 tyder på at renholds­bransjen forlengst har fått god kontroll på hva som skal til for å fore­bygge korona­smitte. Det var helt andre ting vi ønsket å lese om i fjor.

Publisert

Kunnskaps­tørsten rundt hvordan korona­viruset kunne takles, var stor i første halvdel av 2020, og det så vi også på leser­tallene våre. Men i 2021 var mange gått lei av så vel korona­viruset som nyheter om det.

I tillegg hadde mange «nye» deler av renholds­bransjen (altså utenfor f.eks. sykehusene) på imponerende kort tid bygget opp mye kompetanse rundt både fore­byggende renhold og renhold etter smitte­utbrudd, og blitt trygge på hvordan slikt renhold bør utføres.

Som i fjor har vi funnet fram til de mest populære nett­sakene i året som nettopp er omme. En gjen­ganger er lønn og tariff­oppgjør. Et spørsmål som melder seg, er hvorvidt leserne er arbeids­givere som lurer på hvor lite det er lov å avlønne, eller arbeids­takere som lurer på sine rettigheter. Dette har vi ikke tall for å kunne si noe om.

Mest lest i 2021

Nr. 1: Dette bør renhold minst koste i 2021. Etter tariff­oppgjøret i 2021 har NHO Service og Handel oppdatert sin selvkost­kalkyle for personal­kostnader i renholds­yrket.

Nr. 2: Ny minste­sats for allmenn­gjort lønn: kr 196,04 fra 1/7-2021. Tariff­nemnda har vedtatt endrede lønns­satser i Forskrift om delvis allmenn­gjøring av tariff­avtale for renholds­bedrifter.

Nr. 3: 10 planter som renser luften. Grønne planter på kontoret skaper et godt og trivelig miljø. I tillegg er mange planter med på å rense luften. Her er NASAs topp­liste over nyttige planter på kontoret. Kommentar: Publisert 24/11-2015 og noe oppdatert i 2020. En gammel traver, har vært blant topp fem hvert år siden 2016.

Nr. 4: Enighet i lønnsoppgjør. Etter to dagers for­handlinger kom Norsk Arbeids­mands­forbund og NHO Service og Handel i går til enighet om forslag til revidert overens­komst for renholds­bedrifter 2020-2022. Kommentar: Saken er fra 10/12-2020.

Nr. 5: Ny minste­lønn i renhold: kr 187,66 fra 1/6-2019. Tariff­nemnda har vedtatt endrede lønns­satser i Forskrift om delvis allmenn­gjøring av tariff­avtale for renholds­bedrifter. Kommentar: Saken er fra 29/5-2019.

Nr. 6: Gode tips til å desinfisere flater med korona­virus. Tyske forskere har trolig funnet et egnet desinfiserings­middel mot viruset som gir COVID-19. Kommentar: Saken er fra 13/2-2020, så dette var svært tidlig i pandemien da usikkerheten var stor. Senere er det kommet flere saker som viser at til fore­byggende renhold mot SARS-CoV-2-viruset er det tilstrekkelig med høy­kvalitets mikro­fiber­klut, vann og rene hender.

Nr. 7: Smart toalett­børste. Sanimaid er navnet på en pris­belønt dansk toalett­børste. Gründer og opp­finner Stig Brammer Knudsen står bak den hygieniske toalett­børsten. Kommentar: Saken er fra 5/6-2020.

Nr. 8: Ny dom om minste­lønn i renhold. Arbeids­retten slår fast at hotell­renholdere som er ansatt i byrå skal ha lønn etter Renholds­overenskomsten. Kommentar: Saken er fra 25/3-2019.

Nr. 9: Ny studie om tøyvask og korona­virus. En ny studie viser at tøyvask på 40 grader med vaske­middel inaktiverer korona­viruset. Studien er støttet av Norske Vaskeriers Kvalitets­tilsyn og Norsk Renseri- og Vaskeri­forening (NRV).

Nr. 10: Dette bør renhold minst koste i 2019. Etter tariff­oppgjøret i 2019 har NHO Service og Handel har opp­datert sin selvkost­kalkyle for personal­kostnader i renholds­yrket. Kommentar: Saken er fra 29/5-2019. Det er ikke så uventet at 2019-versjonen var mye lest fram til ny selvkost­kalkyle forelå i 2021 (pga. pandemien var det ikke sentrale lønns­forhandlinger før i desember 2020).

.

Nedenfor er en oversikt over de fem mest populære saker pr. måned i 2021.

.

Januar:

Nr. 1: Dette bør renhold minst koste i 2021. Etter tariff­oppgjøret i 2021 har NHO Service og Handel oppdatert sin selvkost­kalkyle for personal­kostnader i renholds­yrket.

Nr. 2: 5 tips rundt rene mopper. Før pandemien var det nok lettere å slippe unna med at moppen ikke ble skikkelig rengjort og vedlike­holdt, iallfall i mindre kritiske lokaler som i kontorbygg. Slik kan vi ikke tenke lenger.

Nr. 3: Selvklebende antivirus-merker (produktnyhet). Safe Pads er selv­klebende merker med et belegg av sølv-ion-teknologi. De inaktiverer virus, bakterier og sopp, og kan festes på kontakt­flater for å redusere smitte­spredning.

Nr. 4: 10 planter som renser luften. Kommentar: se årsoversikt.

Nr. 5: Ny minste­lønn i renhold: kr 187,66 fra 1/6-2019. Tariff­nemnda har vedtatt endrede lønns­satser i Forskrift om delvis allmenn­gjøring av tariff­avtale for renholds­bedrifter.

Februar:

Nr. 1: Dette bør renhold minst koste i 2021.

Nr. 2: 10 planter som renser luften.

Nr. 3: AutoClean signerer avtale om roboten Whiz. AutoClean AS i Bergen inngår strategisk partner­skap med SoftBank Robotics EMEA, for å selge robot­støv­sugeren Whiz.

Nr. 4: Decon-X-robot godkjent etter ny standard. I mai 2020 trådte en ny europeisk standard for effekten av desinfiserings­systemer i kraft i Norge. Nå har selskapet Decon-X fått godkjent desinfiserings­roboten sin i henhold til standarden.

Nr. 5: Renholdere på fulltid tjener nå 34 530 kroner i måneden. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennom­snittlig måneds­lønn for renholdere i virksomhet steg med 810 kroner fra 2019 til 2020, regnet fra november til november. Det utgjør en økning på 1,5 prosent.

Mars:

Nr. 1: Dette bør renhold minst koste i 2021.

Nr. 2: Ny film fremsnakker renholdsyrket. Flere har fått øynene opp for bransjens bidrag til et trygt samfunn og til verdi­skapingen i landet. NHO Service og Handel har fått produsert en egen kortfilm rundt temaet.

Nr. 3: Enighet i lønnsoppgjør. Etter to dagers for­handlinger kom Norsk Arbeids­mands­forbund og NHO Service og Handel i går til enighet om forslag til revidert overens­komst for renholds­bedrifter 2020-2022.

Nr. 4: 10 planter som renser luften.

Nr. 5: Mange do-rensere har liten effekt. Svenske, danske og finske forbruker­myndig­heter har testet ialt 49 WC-rensere. Halvparten av dem er så dårlige at det er som å spyle pengene rett i do, ifølge Sveriges Konsumenter.

April:

Nr. 1: Dette bør renhold minst koste i 2021.

Nr. 2: Ny studie om tøyvask og korona­virus. En ny studie viser at tøyvask på 40 grader med vaske­middel inaktiverer korona­viruset. Studien er støttet av Norske Vaskeriers Kvalitets­tilsyn og Norsk Renseri- og Vaskeri­forening (NRV).

Nr. 3: Norsk Kommunal­teknisk Forening advarer mot over­dreven bruk av håndsprit. Erfaringer fra Hemsedal kommune tyder på at dette kan gi hodepine, hud­irritasjon og trøtthet.

Nr. 4: Enighet i lønnsoppgjør.

Nr. 5: Elite skifter navn. Elite Service Partner AS skifter navn til Insider Facility Solutions AS fra 1. mai 2021.

Mai:

Nr. 1: Dette bør renhold minst koste i 2021.

Nr. 2: Enighet i lønnsoppgjør.

Nr. 3: Måler restsmuss med mobilen. Den nylanserte appen Clean­tracker AI skal gi en objektiv metode for å evaluere kvaliteten på utført renhold.

Nr. 4: Ny standard vil skjerpe kravene til helse­renhold. Standarden som nå er på høring til 1. mai, setter krav til så vel den øverste ledelsen som til dem som utfører renholds­tjenester i sykehus og kommunale institusjoner.

Nr. 5: 10 planter som renser luften.

Juni:

Nr. 1: Dette bør renhold minst koste i 2021.

Nr. 2: Enighet i lønnsoppgjør.

Nr. 3: Renholds­bransjen lanserer felles norm for opplæring. NHO Service og Handel har i samarbeid med en rekke renholds­bedrifter jobbet i over et år for å utarbeide en standard for opplæring. Den nye Kompetanse­standarden for renhold lanseres 16. juni.

Nr. 4: Ny minste­sats for allmenn­gjort lønn: kr 196,04 fra 1/7-2021. Tariff­nemnda har vedtatt endrede lønns­satser i Forskrift om delvis allmenn­gjøring av tariff­avtale for renholds­bedrifter.

Nr. 5: Insider kjøper Mitie Norge. Insider Facility Solutions AS og Mitie Group PLC har inngått en avtale om over­takelse av drifts­selskapet Mitie Norge AS.

Juli:

Nr. 1: Ny minste­sats for allmenn­gjort lønn: kr 196,04 fra 1/7-2021.

Nr. 2: Dette bør renhold minst koste i 2021.

Nr. 3: Det beste er å unngå dryppingen. Den omfattende bruken av hånd­desin­feksjon under pandemien har gitt renholdere mye hodebry. Det finnes ingen hokus pokus-metode for å fjerne flekkene, men her er noen tips for å redusere problemet.

Nr. 4: ISS inngår kontrakt med Equinor på inntil 5,5 mrd. ISS og Equinor inngår IFS-avtale til en verdi av 550 millioner kroner pr. år i fem år, med mulighet for ytter­ligere fem års forlengelse.

Nr. 5: Nå kan du melde deg på til Bygg Ren Verdi, som går 9-11/11-2021. Det er en glede for oss å invitere til bransjens viktigste møteplass i regi av NHO Service og Handel, NFSR, RELE og Renholdsnytt.

August:

Nr. 1: Ny minste­sats for allmenn­gjort lønn: kr 196,04 fra 1/7-2021.

Nr. 2: Dette bør renhold minst koste i 2021.

Nr. 3: Hvor fysisk krevende er det å rengjøre? Danske forskere har laget en indeks som måler et antall ergonomiske faktorer. Ikke uventet viser det seg at renholdere har et av de fysisk mest krevende yrkene.

Nr. 4: 10 planter som renser luften.

Nr. 5: Nå kan du søke på mellom­leder­utdanning! Nå kan din bedrift melde på kandidater til en ny mellom­leder­utdanning for drift- og service­bransjene. Dette er en pilot­utprøving fra NHO Service og Handel, Norsk Arbeidsmands­forbund og Fagskolen Oslo.

September:

Nr. 1: Ny minste­sats for allmenn­gjort lønn: kr 196,04 fra 1/7-2021.

Nr. 2: Dette bør renhold minst koste i 2021.

Nr. 3: 10 planter som renser luften.

Nr. 4: Vant sykehus­anbud med sprit-løs hånd­desinfeksjon. Det norske selskapet Softox Solutions AS har vunnet et nasjonalt anbud med HINAS på hånd­desinfeksjon som ikke er alkohol­basert.

Nr. 5: Måler renholds­kvalitet kontinuerlig. N3 lanserer et helt øko­system bestående av åtte ulike sensorer for inne­klima, renholds­utstyr og renhold. Én av dem har potensial for å erstatte mange av målingene som utføres etter INSTA 800.

Oktober:

Nr. 1: Ny minste­sats for allmenn­gjort lønn: kr 196,04 fra 1/7-2021.

Nr. 2: Dette bør renhold minst koste i 2021.

Nr. 3: 5 uheldige helse­effekter ved rengjørings­midler. I alt renhold er det viktig å vurdere hvor giftige rengjørings­produktene måtte være. Du bør også forstå hva som gjør dem giftige og vite hvordan du kan erstatte dem med vennligere metoder.

Nr. 4: 10 planter som renser luften.

Nr. 5: Nesten alle renholdere har minstelønn. I privat sektor i renholds­bransjen ligger 79 prosent av renholderne enten på eller rett over minste­satsen for yrket.

November:

Nr. 1: Ny minste­sats for allmenn­gjort lønn: kr 196,04 fra 1/7-2021.

Nr. 2: Dette bør renhold minst koste i 2021.

Nr. 3: Se bildene fra Bygg Ren Verdi. Mange kjente ansikter var å se under utstillingen av renholds­relaterte produkter og tjenester under leder­konferansen Bygg Ren Verdi 2021.

Nr. 4: Endelig en videre­utdanning i ledelse. Fagskolen i Viken har i samarbeid med Renholds­seksjonen i Viken fylkes­kommune stablet på beina en leder­utdanning for renholdere og renholds­ledere.

Nr. 5: Best resultat uten kjemi. Ullensaker kommune har i samarbeid med Bygg & Facility Consult AS testet effekten av mikro­fiber­klut. Et av målene har vært å trygge brukerne på at kjemi­fritt renhold er godt nok.

Desember:

Nr. 1: Ny minste­sats for allmenn­gjort lønn: kr 196,04 fra 1/7-2021.

Nr. 2: Dette bør renhold minst koste i 2021.

Nr. 3: Disse stedene er perfekte for robot-renholdere. Når Skien kommunes seks idretts­haller vaskes, er det roboter som tar store deler av jobben. Det betyr ikke at renholderne nå er overflødige. Snarere tvert imot. Kommentar: Innholds­artikkel fra annonsør.

Nr. 4: 10 planter som renser luften.

Nr. 5: Nye regler for sikkerhets­data­blader for kjemikalier. Innen 1. januar 2023 må alle sikkerhets­datablader for kjemikalier være oppdatert i tråd med nye krav i den europeiske REACH-forordningen.

.

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS