Jobber du som renholder kan det gjøre store utslag på lønningen om du får lønn etter Felles­forbundets Riksavtale eller Arbeidsmands­forbundets Renholds­overenskomst. (Ill.foto etter Colourbox)

Ny dom om minstelønn i renhold

Arbeids­retten slår fast at hotell­renholdere som er ansatt i byrå skal ha lønn etter Renholds­overenskomsten.

Publisert

Renholdere som er ansatt på hotellene de rengjør og har organisert seg i LO, tilhører Felles­forbundet og lønnes etter forbundet sin Riksavtale. Renholdere som jobber i private renholds­bedrifter, men som gjør rent på hotell, tilhører Arbeidsmands­forbundet og lønnes etter Renholds­overenskomsten. Dette ble det enighet om i LO, i desember 2012, skriver organet FriFagbevegelse.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Etter at ISS tok over renhold på to Radisson Blue-hoteller som tidligere hadde egne ansatte renholdere, har de i en periode fortsatt å lønne etter Felles­forbundets overens­komst. Nå har Arbeids­retten slått fast at renholderne skulle hatt betalt etter Arbeidsmands­forbundets overenskomst.

Begynner­lønn for en renholder uten fagbrev etter Riksavtalen er 161,87 kroner i timen, mens begynner­lønna på Renholds­overenskomsten er 181,43 kroner. Med fagbrev er timelønna henholdsvis 170,19 kroner i timen og 193,93 kroner i timen.

Detaljer rundt Arbeidsrettens dom kan leses hos FriFagbevegelse:

Renholdere fikk feil lønn, mener Arbeidsretten. Nå må ISS punge ut til de ansatte, https://frifagbevegelse.no/arbeidsmanden/renholdere-fikk-feil-lonn-mener-arbeidsretten-na-ma-iss-punge-ut-til-de-ansatte-6.158.619485.3566142199

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS