Det viser seg at overdreven bruk av håndsprit­dispensere kan gi dårlig inneklima og bivirkninger som hodepine, hud­irritasjon og trøtthet, sier adm.dir. i NKF, Rune Aale-Hansen.

NKF advarer mot over­dreven bruk av håndsprit

Erfaringer fra Hemsedal kommune tyder på at dette kan gi hodepine, hud­irritasjon og trøtthet.

Publisert

Koronapandemien har økt forståelsen og kunnskapen om viktigheten av god hygiene og smittevern. Et av de viktigste og samtidig enkleste tiltakene er håndvask. Der man ikke har tilgang til vann og såpe, brukes gjerne håndsprit.

Nå viser det seg at overdreven bruk av håndsprit­dispensere kan gi dårlig inneklima og bivirkninger som hodepine, hudirritasjon og trøtthet.

– Problemet oppstår gjennom avgasser («flyktige organiske forbindelser») fra eksempelvis håndsprit-dispensere, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Norsk Kommunal­teknisk Forening (NKF).

Avdekket med sensorer

Han opplyser at Hemsedal kommune bruker moderne sensor­teknologi for å sikre inneklima i kommunenes formålsbygg.

– Dermed har de avdekket at overdreven bruk av antibac gir uheldige helsemessige bivirkninger. Dette har kommunen tatt hensyn til i sin plan for forsterket renhold, sier han.

– Hemsedal kommune har innført smittevern­rutiner som fortsatt sikrer hygiene og bekjempelse av smitte­spredning og samtidig reduserer faren for bivirkninger. Først og fremst handler det om å bruke vann og såpe, og rengjørings­midler med minst mulig kjemikalier. Metode, verneutstyr, samt tidspunkt for rengjøring er viktig for ansatte og brukere.

Så det på sykefraværet

Odd Magne Anderdal, leder for eiendom i Hemsedal kommune, fremhever at det kan være flere kilder til avgasser i et bygg: både fra bygnings­materialer, dispenser eller andre kilder.

– Sensorteknologien vi bruker hjelper oss imidlertid til å identifisere den konkrete kilden vi måtte finne, da vi skjønte vi hadde problem med inneklimaet. Helt konkret avdekket vi at hos oss var overdreven bruk av antibac blitt et helseproblem. Da vi reduserte bruken av antibac til fordel for såpe og vann, så vi det umiddelbart på lavere sykefravær, mindre hodepine og trøtthet, forteller Anderdal.

– Vi har nå etablert gode renholdsrutiner og økt bevisstheten om bruk av rengjørings­midler som inneholder minst mulig flyktige organiske forbindelser. Når vi nå ønsker å dele disse erfaringene er det for å få økt bevissthet rundt riktig bruk av rengjørings­midler. Blant annet gjennom å unngå overdreven bruk av håndsprit­dispensere og hvordan dette kan påvirke inneklima. Dette er neppe et problem i private hjem eller lokaler der få personer er tilstede. Der blir nok omfanget av disse kjemikaliene for lite.

Velg det enkle når mulig

Rune Aale-Hansen i NKF tilføyer:

– På andre siden av pandemien kommer det til å være oppmerksomhet rundt hygiene og smittevern. Det blir viktig å fortsette med godt renhold, som bidrar til godt inneklima. Dette er ikke ment å være en advarsel om bruk av antibac eller annen håndsprit. Derimot oppfordrer vi til riktig bruk av rengjørings­midler. Det enkle er ofte det beste: så vann og såpe er å foretrekke fremfor håndsprit. Og når man anskaffer rengjørings­midler, bør man velge det som inneholder minst mulig kjemikalier, sier han.

– La meg understreke at hele kommune-Norge aktivt bidrar til å forebygge smitte­spredning gjennom planmessig forsterket renhold av formålsbygg som barnehager, skoler og sykehjem. Dette skjer parallelt med ordinær renhold og vedlikehold som skal bidra til at kommunen oppfyller lovmessige krav knyttet til helse, miljø og inneklima, sier Aale-Hansen.

– For øvrig kan vi konstatere hvordan digitalisering i form av sensor­teknologi også er nyttig for å sikre godt inneklima og dermed god helse.

Kilde: Pressemelding fra NKF

.

NKF

er en ideell organisasjon av, og for, norske kommunal­teknikere. Den har over 400 virksomhets­medlemmer, der 97 % av norske kommuner er representert. Over 800 kommunale enheter er aktive i foreningens nettverk.

https://www.kommunalteknikk.no/

VOC

VOC, eller flyktige organiske forbindelser, er kjemiske forbindelser som lett blir til damp eller gass. De stammer fra forskjellige produkter vi omgås daglig, og kan ha kort- og langtids­effekt på helsen. Symptomer ved VOC kan være hodepine, betennelser, hoste, lunge­betennelse, hudirritasjoner, påvirket hjerterytme og leversykdommer.

Les mer på: https://www.airthings.com/no/hva-er-voc

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS