NHO Service og Handel, deres medlems­bedrifter i drift- og service­bransjene, Fagskolen Oslo og Norsk Arbeidsmands­forbund samarbeider om å utforme en leder­utdanning for de tre bransjene Renhold, Byggdrift og eiendoms­service samt Kantine og storkjøkken.

Nå kan du søke på mellom­leder­utdanning!

Nå kan din bedrift melde på kandidater til en ny mellom­leder­utdanning for drift- og service­bransjene. Dette er en pilot­utprøving fra NHO SH, Norsk Arbeidsmands­forbund og Fagskolen Oslo.

Publisert

NHO Service og Handel skriver at dette er en gratis mulighet for medlems­bedrifter som vektlegger kompetanse og utdanning av eksisterende og framtidens ledere.

Nederst på denne siden finner du link til Fagskolen Oslo, der du igjen finner kontaktopplysninger for å få mer info.

Leder­utdanningen omfatter følgende bransjer:

  • Renhold
  • Byggdrift og eiendoms­service
  • Kantine og storkjøkken

Søker deg som er i arbeid

NHO Handel og Service skriver videre: Vi søker etter studenter, som er i arbeid i medlems­bedriftene, som har lederpraksis eller er anerkjent som dyktige fagfolk i egen virksomhet.

Formell kompetanse er fagbrev og/eller lang arbeids­erfaring. Etter pilot­perioden vil vi kunne åpne opp noe mer for et bredere spekter.

Hver bedrift kan melde på inntil 2 personer innen hvert av de 3 områdene. Dersom dere av strategiske grunner skulle ønske å melde på flere enn 2 personer innen et bransje­område, ta kontakt for å finne en løsning.

Samarbeider om leder­utdanning

NHO Service og Handel og medlems­bedriftene i drift- og service­bransjene samarbeider med Fagskolen Oslo og Norsk Arbeidsmands­forbund om å utforme en leder­utdanning for de tre bransjene Renhold, Byggdrift og eiendoms­service og Kantine og storkjøkken.

Lederutdanningen er modul­basert med en kombinasjon av samlinger og samarbeid på nett. Noen av modulene, som går på ledelse, vil være felles, mens fordypings­modulene er ulike, avhengig av bransje.

Samtidig skal vi teste ut prosjekt­modulen, kalt Studiearena.

Hver kandidat deltar på en fagmodul og velger et utviklings­prosjekt som er nyttig for egen bedrift.

Koplingen til bedrifter skjer gjennom en kontakt­person som også fungerer som en veileder som kan bistå med at kandidaten får gjennomført sitt prosjekt innenfor tiden og slik at det kommer både bedrift og kandidat til nytte.

Utdanningen er gratis

Og ja; selve utdanningen er gratis. Eventuelt materiell, lønns­kostnader, reise og andre utlegg må bedriften eller den ansatte stå for selv.

Når er spesialiseringene?

  • Spesialisering i kantine og servering tirsdag 26.10 – torsdag 28.10 2021
  • Samlingen foregår på Etterstad videregående skole i Oslo. Spesialiseringen starter hver dag kl. 0900 og avsluttes kl. 1600.
  • Spesialisering i renhold tirsdag 9.11 – torsdag 11.11 2021
  • Spesialisering i byggdrift og eiendoms­service tirsdag 23.11 – torsdag 25.11 2021

Samlingene foregår på Kuben i Oslo. Spesialiseringene starter hver dag kl. 0900 og avsluttes kl. 1600.

Mer info:

Lederutdanning i drift og service (NHO)

Nå kan du søke på mellomlederutdanning for drift og servicebransjene! (Fagskolen Oslo)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS