– Dette blir på mange måter neste nivå i hvordan sensorer kan hjelpe renholdere og ledere med å bli dyktigere, sier Christer Eskedal, direktør N3smart.

Måler renholds­kvalitet kontinuerlig

N3 lanserer et helt øko­system bestående av åtte ulike sensorer for inne­klima, renholds­utstyr og renhold. Én av dem har potensial for å erstatte mange av målingene som utføres etter INSTA 800.

Publisert

Det følgende er et utdrag fra en artikkel i det kommende Renholdsnytt nr. 4/2021. Hele artikkelen vil kun være tilgjengelig for abonnenter:

.

En svakhet med å bruke renholds­standarden INSTA 800 til å kvalitets­sikre utført renhold, er nemlig at målingene kun gir et øyeblikks­bilde.

Støv er gjerne nært forbundet med renholds­kvalitet. Den nevnte sensoren registrerer støv­partikler i fire ulike størrelser, CO2, temperatur og relativ fuktighet. Du varsles hvis måle­verdiene er utenfor NAAFs og FHIs anbefalte nivåer.

Hyppig rapportering

Mens mange andre inneklima­sensorer på verdens­markedet rapporterer kanskje hver time eller sjeldnere, rapporterer N3s nye sensor hvert 3. minutt.

Dermed kan man lett se hvor og når på dagen renholds­behovet er størst. Ikke minst i skoler og barnehager, med sterkt varierende bruk gjennom dagen, vil dette være nyttig.

– For renholds­ledere vil særlig målinger av støv være interessante, fordi de forteller mye om kvaliteten på renholdet, sier Dag Hognerud, adm.dir. i N3.

– Gjennom kontinuerlig å måle støvet i rommet, kan man si om man er utenfor eller innenfor de anbefalte grense­verdiene NAAF og FHI henviser til.

.

Dag Hognerud, adm.dir. i N3, med sensoren som måler både støv, CO2, relativ luft­fuktighet og temperatur.

.

Kartlegger maskinparken

Inneklima­sensoren utgjør én av åtte nye sensorer i øko­systemet som N3 kaller IoT Ecosystem N3smart. Christer Eskedal, direktør for N3smart, utdyper:

– I 2019 lanserte vi sensorikk til fast­monterte matte­systemer og våre Renholds­soner. Dette er en type sensorikk som viser når renholds­sonene rengjøres, sier han.

– I dag er dette videre­utviklet til et full­stendig IoT-økosystem for å lage tidsplaner og holde oversikt over alt av utstyr, maskiner, roboter, matte­systemer samt inneklima og etterhvert mennesker i bygget.

Blant de øvrige sensorene er f.eks. én som kart­legger hvor mye maskin­parken faktisk er i bruk (uavhengig av produsent).

En annen nyhet er at (den eksisterende) sensoren som brukes under renhold av renholds­sonene nå er integrert inn i Datecs verktøy for renholdere og renholds­ledere, CleanPilot.

.

De nye sensorene lanseres under konferansen Bygg Ren Verdi.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS