Et knippe av de mest leste sakene på Renholdsnytt.no i fjor.
Et knippe av de mest leste sakene på Renholdsnytt.no i fjor.

Mest populært på Renholdsnytt.no i 2020

Mens et ørlite virus hevet både våre lesertall og samfunnets bevissthet om kompetent renhold til nye høyder, ble temaet minstelønn skjøvet ned fra en tidligere så sikker pallplass.

Publisert

Kunnskapstørsten rundt hvordan koronaviruset kunne takles, var spesielt stor i starten av pandemien. I mars 2020 hadde vi 3,5 ganger flere lesere enn i «ordinære» måneder, og for året som helhet hadde renholdsnytt.no 50 prosent flere brukere enn året før.

Som i fjor har vi funnet fram til de mest populære nett­sakene i året som nettopp er omme. Ikke uventet dreier mange seg om hygiene og smittevern:

Vinneren i 2020

Den mest populære enkeltsaken var basert på en forskningsartikkel om desinfisering mot koronavirus. Denne ble publisert før pandemien ble erklært. Den gang var uvissheten stor, og i dag vet vi at også rengjøringsmetoder uten desinfeksjon, med eller uten kjemi, fungerer for å forebygge mot koronavirus.

.

Nr. 1: Gode tips til å desinfisere flater med koronavirus

Tyske forskere har trolig funnet et egnet desinfiseringsmiddel mot viruset som gir COVID-19. (31/2-2020)

Kommentar: Tidlig i pandemien var det stor tørst etter kunnskap om hvordan viruset kunne inaktiveres. I dag vet vi at mange ulike metoder er effektive.

https://renholdsnytt.no/2020-desinfisering-februar-2020/gode-tips-til-a-desinfisere-flater-med-koronavirus/557544

.

Nr. 2: Klapp for en renholder!

Renholdsnytt oppfordrer alle til å ta en skikkelig klapp for renholderne. Gjerne onsdag 18. mars kl. 12.00, eventuelt et annet tidspunkt som passer for din arbeidsplass. Renholderne gjør nå en utrolig viktig innsats for Norge.

https://renholdsnytt.no/2020-hygiene-mars-2020/klapp-for-en-renholder/588435

.

Nr. 3: Slik holder du korona-rent på arbeids­plassen

- Det er sjeldent behov for desinfisering. Hyppig vask med vann og rene mikro­fiber­kluter er det som gjelder, sier renholds­ekspert Geir-Helge Sjaaeng hos Vileda.

https://renholdsnytt.no/2020-april-2020-covid-19/slik-holder-du-korona-rent-pa-arbeidsplassen/603916

.

Nr. 4: Ny minstelønn i renhold: kr 187,66 fra 1/6-2019

Tariffnemnda har vedtatt endrede lønnssatser i Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter. Publisert 29/5-2019.

https://renholdsnytt.no/2019-anbud-og-konkurranseutsetting-lover-og-regler/ny-minstelonn-i-renhold-kr-18766-fra-16-2019/554974

Kommentar 1: Renholdsbransjen er dessverre en bransje der mange er opptatt av hvor lavt lønninger kan presses uten at loven brytes.

Kommentar 2: Lønnsoppgjøret i privat sektor ble kraftig utsatt pga. pandemien, men gjeldende fra 1/9-2020 er det nye overenskomst for renholdsbedrifter med tariffavtale:

https://renholdsnytt.no/2020-bransjenytt-desember-2020/enighet-i-lonnsoppgjor/656820

.

Nr. 5: 10 planter som renser luften

Grønne planter på kontoret skaper et godt og trivelig miljø. I tillegg er mange planter med på å rense luften. Her er NASAs topp­liste over nyttige planter på kontoret. Publisert 24/11-2015.

https://renholdsnytt.no/november-2015-nyheter-siste-nytt/10-planter-som-renser-luften/542655

Kommentar: Denne gamle traveren har vært blant topp fire hvert år siden 2016.

.

Mest populære saker pr. måned

Kronologisk presentasjon av topp-tre-sakene måned for måned i 2020, pluss noen utvalgte andre saker:

.

Januar:

Nr. 1: 10 planter som renser luften (kommentar: se årsoversikt).

Nr. 2: Ny minstelønn i renhold: kr 187,66 fra 1/6-2019 (se årsoversikt).

Nr. 3: Først i Norge med Whiz

Sodexo er først i landet med å ta i bruk Whiz' profe­sjonelle renholds­robot.

https://renholdsnytt.no/2020-gulvrenhold-januar-2020/forst-i-norge-med-whiz/557288

Nr. 4: Birger Låche er død

Birger Låche sovnet stille inn 17. januar, etter lengre tids kreft­sykdom, nær 81 år gammel

https://renholdsnytt.no/minneord-nytt-om-navn/birger-lache-er-dod/557337

Februar:

Nr. 1: 10 planter som renser luften (se årsoversikt).

Nr. 2: Ny minstelønn i renhold: kr 187,66 fra 1/6-2019 (se årsoversikt).

Nr. 3: NFSR inviterer til spennende konferanse

Kommentar: NFSR invitererte til årskonferanse i Bergen i mars, men pandemien kom i veien og en digital variant ble i stedet avholdt sammen med Datec i oktober.

https://renholdsnytt.no/2020-februar-2020-messer/nfsr-inviterer-til-spennende-konferanse/557444

Nr. 4: Lønna økte med 2,5 prosent

Mens gjennom­snittlig måneds­lønn i Norge økte med 3,7 prosent i fjor, økte den bare 2,5 prosent for renholds­ledere i virksom­heter.

https://renholdsnytt.no/2020-februar-2020-lonn/lonna-okte-med-25-prosent/557439

Nr. 5: Fagrent i Tromsø vant hederspris

Under Renholdskongressen 2020 ble prisen «Støv på Hjernen» utdelt for første gang. Den gikk til det kommunale Fagrent.

https://renholdsnytt.no/2020-bransjenytt-februar-2020/fagrent-i-tromso-vant-hederspris/557415

Mars:

Nr. 1: Klapp for en renholder! (se årsoversikt).

Nr. 2: Gode tips til å desinfisere flater med koronavirus (se årsoversikt).

Nr. 3: Rutinerenhold biter på virus

En ny studie fra Singapore tyder på at flaterenhold to ganger daglig pluss daglig gulvrenhold, samt desinfeksjonsmiddel, er effektivt i pasientrom der det nye koronaviruset er påvist.

https://renholdsnytt.no/2020-desinfisering-hygiene/rutinerenhold-biter-pa-virus/588359

Kommentar: Tidlig i pandemien var det stor tørst etter kunnskap om hvordan viruset kunne inaktiveres. I dag vet vi at mange ulike metoder er effektive.

Nr. 4: Helsedep.: Renhold er samfunnskritisk funksjon

NHO Service og Handel har fått fullt gjennom­slag for renhold som samfunnskritisk funksjon. Dermed kan renholdere få skole- og barnehagepass.

https://renholdsnytt.no/2020-bransjenytt-covid-19/helsedep-renhold-er-samfunnskritisk-funksjon/590238

April:

Nr. 1: Gode tips til å desinfisere flater med koronavirus (se årsoversikt).

Nr. 2: Slik holder du korona-rent på arbeids­plassen (se årsoversikt).

Nr. 3: Kronprinsen takket alle renholdere

– Dere har en samfunns­kritisk funksjon. Takk for den viktige jobben dere og alle renholdere gjør i Norge, sa Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen.

https://renholdsnytt.no/2020-ab-solutions-april-2020/kronprinsen-takket-alle-renholdere/592213

Mai:

Nr. 1: Slik holder du korona-rent på arbeids­plassen (se årsoversikt).

Nr. 2: Gode tips til å desinfisere flater med koronavirus (se årsoversikt).

Nr. 3: Vi må alle rydde opp etter oss

Hvor viktig renhold er, har man tydelig erfart i denne koronatiden. I lys av dette tar NKF til orde for at renholdsledere bør inn i kommunenes toppledelse.

https://renholdsnytt.no/2020-april-2020-covid-19/vi-ma-alle-rydde-opp-etter-oss/604121

Juni:

Nr. 1: Ikke hva, men hvordan

Det er ikke nøyaktig hva du rengjør med, som har betyd­ning i kampen mot Covid-19, men hvordan du rengjør. Det mener ekspert på smitt­somme syk­dommer.

https://renholdsnytt.no/2020-covid-19-hygiene/ikke-hva-men-hvordan/610624

Nr. 2: Slik kan du unngå flekker etter des­infek­sjons­middel på gulv

Mange har opplevd å fått lyse flekker på coatede gulv etter at korona­krisen startet, fordi hånd­desinfek­sjons­middel har dryppet på gulvet.

https://renholdsnytt.no/2020-covid-19-desinfisering/slik-kan-du-unnga-flekker-etter-desinfeksjonsmiddel-pa-gulv/612226

Nr. 3: Gode tips til å desinfisere flater med koronavirus (se årsoversikt).

Juli:

Nr. 1: 10 planter som renser luften (se årsoversikt).

Nr. 2: Dette bør du tenke på ved gjenåpning

Sodexo har laget en liste med anbefalinger som de håper vil være til hjelp for andre bedrifter som ønsker å åpne kontoret i større grad for de ansatte.

https://renholdsnytt.no/2020-covid-19-hygiene/dette-bor-du-tenke-pa-ved-gjenapning/619700

Nr. 3: Gode tips til å desinfisere flater med koronavirus (se årsoversikt).

Nr. 5: Har solgt 10 000 roboter på et år

I slutten av juni var robot­støv­sugeren Whiz solgt i over 10 000 eksemplarer globalt.

https://renholdsnytt.no/2020-juli-2020-rengjoringsmaskiner/har-solgt-10-000-roboter-pa-et-ar/618902

August:

Nr. 1: Alvorlige renholdsfeil i enkelte skoler

En analyse fra Norsk Kommunal­teknisk Forening viser at 1 av 10 skoler i 2019 hadde renhold med feil eller alvorlige mangler. For barne­hager var tallene nesten 2 av 10.

https://renholdsnytt.no/2020-august-2020-bransjenytt/alvorlige-renholdsfeil-i-enkelte-skoler/626024

Nr. 2: Gode tips til å desinfisere flater med koronavirus (se årsoversikt).

Nr. 3: Advarer mot metanol i håndsprit

Det ameri­kanske mat- og helse­tilsynet FDA melder om en sterk økning i hånd­desin­feksjons­midler som hevder å inne­holde etanol, men som i realiteten har det giftige stoffet metanol.

https://renholdsnytt.no/2020-arbeidslivskriminalitet-august-2020/advarer-mot-metanol-i-handsprit/620503

Nr. 4: Hege Wilsbeck til Elite

Wilsbeck slutter som leder i Mitie Norge og har takket ja til å bli driftsdirektør i Norge for Elite Service Partner AS.

https://renholdsnytt.no/2020-august-2020-bransjenytt/hege-wilsbeck-til-elite/626423

September:

Nr. 1: Ny minstelønn i renhold: kr 187,66 fra 1/6-2019 (se årsoversikt).

Nr. 2: Gode tips til å desinfisere flater med koronavirus (se årsoversikt).

Nr. 3: 10 planter som renser luften (se årsoversikt).

Nr. 4: All time high-søkning til FM

Det meldes om stor pågang til høstens FM-emne på Handels­høyskolen ved OsloMet. Og det er fort­satt løpende opptak til BALV3600 Facility Manage­ment i organi­sasjoner.

https://renholdsnytt.no/2020-august-2020-facility-management/all-time-high-sokning-til-fm/628305

Nr. 5: 5 gode råd om tepper og virus

Ulike flater har ulike rengjørings­krav, og tepper kan være en stor utfordring også utenfor pandemier.

https://renholdsnytt.no/2020-covid-19-gulvrenhold/5-gode-rad-om-tepper-og-virus/629831

Oktober:

Nr. 1: Årets Servicehelt: Disse er nominert

NFSR har denne gang fått inn sju kjempe­gode kandidater til sin pris Årets Servicehelt. Vinneren offentlig­gjøres 14. oktober.

https://renholdsnytt.no/2020-datec-konferansen-messer/arets-servicehelt-disse-er-nominert/635763

Nr. 2: Ny minstelønn i renhold: kr 187,66 fra 1/6-2019 (se årsoversikt).

Nr. 3: Advarer mot egen-import av verneutstyr

Arbeids­tilsynet fra­råder importører uten god kjenn­skap til regel­verket å importere personlig verneutstyr. (17/7-2020.)

https://renholdsnytt.no/2020-arbeidstilsynet-hms/advarer-mot-egen-import-av-verneutstyr/619813

November:

Nr. 1: Overraskende kort­varig effekt av grundig renhold

At renhold er ferskvare, er velkjent. Forskere ved Cambridge gjorde likevel et uventet funn, etter et forsøk med forsterket renhold for å hindre spredning av antibiotika-resistente bakterier i sykehus.

https://renholdsnytt.no/2020-ecj-forskning/overraskende-kortvarig-effekt-av-grundig-renhold/649942

Nr. 2: ISS varsler om 1000 oppsigelser

ISS Facility Services er ennå ikke sikre på det nøyaktige antallet, men opplyser at «et betydelig antall ansatte» vil bli rammet av nedbemanning.

https://renholdsnytt.no/2020-bransjenytt-facility-management/iss-varsler-om-1000-oppsigelser/648447

Nr. 3: Gode tips til å desinfisere flater med koronavirus (se årsoversikt).

Nr. 4: Ny veileder for smittevern

Standard Norge har i samarbeid med Ren Fordel og NHO Service og Handel utviklet en veiledning for smitte­vern for renholds­bransjen. Dette er gjort på oppdrag fra Helse- og Omsorgs­departe­mentet.

https://renholdsnytt.no/2020-bransjenytt-covid-19/ny-veileder-for-smittevern/646903

Desember:

Nr. 1: Tenker nytt rundt offshore-renhold

Pandemien har på mange måter snudd opp-ned på hverdagene for Equinors renholdere. Offshore er det ikke bare-bare å bytte til ny kjemi, om en leveranse skulle svikte.

https://renholdsnytt.no/2020-covid-19-desinfisering/tenker-nytt-rundt-offshore-renhold/653271

Nr. 2: Enighet i lønnsoppgjør

Etter to dagers for­handlinger kom Norsk Arbeids­mands­forbund og NHO Service og Handel i går til enighet om forslag til revidert overens­komst for renholds­bedrifter 2020-2022.

https://renholdsnytt.no/2020-bransjenytt-desember-2020/enighet-i-lonnsoppgjor/656820

Nr. 2: Ny minstelønn i renhold: kr 187,66 fra 1/6-2019 (se årsoversikt).

Nr. 5: 5 kontaktflater det er lett å glemme på do

Foruten toalettene, er det særlig fem områder renholderen ikke bør glemme i toalett­rommene.

https://renholdsnytt.no/2020-covid-19-desember-2020/5-kontaktflater-det-er-lett-a-glemme-pa-do/658047

.

.

.

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS