Verdens helse­organisasjon og renholds­foreningen ISSA har publisert gode råd rundt rengjøring av flater som er smittet med SARS-CoV-2-viruset (figur).

Gode tips til å desinfisere flater med korona­virus

Tyske forskere har trolig funnet et egnet desinfiserings­middel mot viruset som gir COVID-19.

Publisert

OPPDATERT 31/3-2020: De innledene avsnittene i artikkelen er oppdatert med en presisering av at de kjemiske stoffene er testet hver for seg og ikke i blanding slik artikkelen først kunne gi inntrykk av, se gjennomstreket tekst.

En fersk tysk studie gjengitt i The Journal of Hospital Infection viser at en blanding av 62-71 prosent etanol, og enten 5 prosent hydrogen­peroksid eller 0,1 prosent natrium­hypokloritt dreper SARS-CoV-2-viruset koronavirus innen ett minutt etter kontakt – effektiviteten oppgis til 3,0-4,0 log(10), dvs. at mellom 99,9 og 99,99 prosent av kolonien drepes.

En annen blanding, med 0,1-0,5% natrium­hypokloritt og eller 2% glutar­dialdehyd ga over 3,0 log(10) reduksjon.

De samme forskerne fant at væsker med 0,04% benzalkonium-klorid, 0,06% natrium­hypokloritt og eller 0,55% orto-ftalal­dehyd var mindre effektivt.

TILFØYD 31/3-2020: Testene er utført på koronavirus som blant annet SARS-CoV, MERS-CoV og HCoV. Forskerne skriver at de forventer en tilsvarende effekt på SARS-CoV-2, viruset som gir COVID-19.

Studien er utført av University Medicine Greifswald og Ruhr University Bochum og er publisert i Journal of Hospital Infection (se referanse 6 nederst i teksten for link).

COVID-19

Viruset SARS-CoV-2 er et nytt korona­virus. Av tidligere kjente korona­virus ligner det mest på SARS-viruset som for­årsaket et utbrudd i 2003.

SARS-CoV-2 ble inn­lednings­vis kalt nCov-2019 ("novel corona virus"), 2019-nCoV og Wuhan-viruset.

SARS-CoV-2 kan gi opphav til luftveis­infeksjonen COVID-19.

SARS-viruset fra 2003 ga mer alvorlig sykdom enn COVID-19.

Folke­helse­instituttet

Viruset kan leve lenge

Ifølge Verdens helse­organisasjon (WHO) kan SARS-CoV-2 overleve og være aktivt i opptil 9 døgn på døde flater (ikke-biologiske) (ref. 2).

Symptomer

Noen av symptomene på viruset er feber, puste­vansker eller hoste, altså tilsvarende influensa.

Inkubasjons­tiden, altså tiden fra en person blir smittet til symptomer viser seg, har variert fra 2 til 10 dager.

Host i engangstørk

Viruset SARS-CoV-2 er pr. nå kjent for å smitte gjennom dråpesmitte eller via smittede hender eller overflater.

Mistenker du selv at du er smittet, anbefales det at du ikke hoster mot albuen, fordi viruset kan overleve i dagesvis i tekstilene du har på deg.

Den inter­nasjonale bransje­foreningen for renhold, ISSA, anbefaler at du heller bruker et engangs­tørk, host / nys i dette og avhend / drep viruset på forsvarlig måte. Som britene sier: catch it – bin it – kill it.

Vask hendene grundig etterpå. Spriting er som vanlig til mindre nytte når det gjelder virus.

Før renhold: Gjør en risiko­vurdering!

Når du får en telefon / forespørsel om å rengjøre og sterilisere eller desinfisere et areal, understreker ISSA at du bør begynne med å skaffe deg informasjon om stedet (ref. 5). Blant annet må du som minimum vurdere:

 • Hva slags utstyr vil du trenge?
 • Hva slags rengjørings­midler og desinfiserings­midler trenger du? Hvor mye?
 • Har du nødvendig personlig verneutstyr?

Rengjøring

Når du ankommer stedet, etablér en ren sone, en transport­sone og en rengjørings­sone.

Kjør en pre-bio-test: I noen tilfeller kan du bruke en ATP-måler for å bestemme hvor rent det er

Pre-desinfisering: Er det mye smitte­materiale, kan du initielt spraye (f.eks.) med desinfiserings­middel for å redusere forekomsten av virus og/eller bakterier før du beveger deg inn i området.

Fjern smittet materiale på en forsvarlig måte, for å få ned smitte­belastningen i rommet.

Rengjør grundig det som er igjen av biologisk materiale:

 • Rengjør loddrette og vannrette flater.
 • Bruk lineære og overlappende hånd­bevegelser, ingen sirkulære bevegelser, ingen gnukking.
 • Bruk først en tørr klut (fortrinnsvis av mikrofiber).
 • Gjenta med en klut med egnet rengjørings­middel.

Kjør en en post-bio-test: Bestem deg på forhånd hvordan du vil vurdere effekten av din rengjøring og desinfisering. Satser du på ATP-måling eller en annen metode for validering?

Post-desinfisering. Dette er ekstremt viktig! Bruk et desinfiserings­middel som er egnet for den aktuelle smitten. Spray, tåke eller elektrostatisk rens kan være til nytte.

Personlig verneutstyr mot COVID-19

Hvis du har en situasjon der smitte mistenkes eller med en bekreftet smittet pasient, anbefaler ISSA (ref. 4) at du minimum bør bruke følgende verne­utstyr:

 • Respirator som beskytter mot små luftbårne partikler (N95-filtrering eller bedre), eller luftrense­maskin.
 • Øyevern eller ansikts­maske.
 • Engangs­kjortel eller kropps­dekke. Hvis engangs­kjortler ikke er tilgjengelige, må du ha klare rutiner for vask av tekstilene.
 • Hansker.
 • Sko­overtrekk, eller eget skotøy som kan desinfiseres.

Skal du være i et område der en smittet person har vært, men ikke befinner seg lenger, bør du bruke:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

 • Munnbind tilvarende det som brukes i kirurgi. Formålet er å hindre tilfeldig kontakt mellom brukerens hender og nese / munn, det er altså ikke ment som ånde­dretts­vern.
 • MEN: Hvis en risiko­vurdering tyder på at aerosoler med stor sann­synlighet vil virvles opp under rengjøringen, bør munn­bindet erstattes med en N95-respirator eller bedre, eller luftrense­maskin.
 • Øyevern eller ansikts­maske.
 • Engangs­kjortel eller kropps­dekke. Hvis engangs­kjortler ikke er tilgjengelige, må du ha klare rutiner for vask av tekstilene.
 • Hansker.
 • Sko­overtrekk, eller eget skotøy som kan desinfiseres.
 • Hvis det ikke lenger er opphostet slim og lignende på gulvet, trenger du ikke bruke sko­overtrekk.

Skal du desinfisere, vil personlig verne­utstyr trolig uansett være nødvendig. Da skal du følge det kravsettet som gjelder for desifinsiering eller virus­håndtering – det strengeste av dem.

Mer lesning

Denne artikkelen er ment for å gi en generell oversikt over håndtering og rengjøring ut fra det som pr. nå er kjent om COVID-19. Kommer du opp i en aktuell situasjon, anbefaler vi å konsultere smittevern-ekspertise.

Sjekk gjerne også følgende:

1. Best Approach to Disinfecting Surfaces Amid Novel Coronavirus Outbreak
https://www.infectioncontroltoday.com/environmental-services/best-approach-disinfecting-surfaces-amid-novel-coronavirus-outbreak

2. Report Reveals Effective Cleaning Solution for Newly Named Coronavirus
https://www.issa.com/media/news/report-reveals-effective-cleaning-solution-for-newly-named-coronavirus

3. ISSA-GBAC issues cleaning guidance on Coronavirus
http://chtmag.com/issa-gbac-issues-cleaning-guidance-on-coronavirus/

4. Noen ISSA-råd om bruk og begrensninger av personlig verne­utstyr mot nCoV-viruset (PDF): ISSA Tips Sheet
https://www.issa.com/wp-content/uploads/ISSA-GBAC-Tips-Sheet-1_30_2020.pdf

5. Noen ISSA-råd om risiko­vurdering rundt rengjøring og nCoV-viruset (PDF): ISSA Tips Sheet
https://www.issa.com/wp-content/uploads/ISSA_GBAC_Tips_Sheet_02072020.pdf

6. Persistence of corona­viruses on inanimate surfaces and its inactivation with biocidal agents
https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/fulltext

7. Beskytter munnbind mot coronavirus?
https://nhi.no/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/beskytter-munnbind-mot-coronavirus/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS