Lønnsutvikling for månedslønn, heltidsstilling i ulike renholdsyrker 2016-2020. (Utdrag fra tabell 11418.)

Renholdere på fulltid tjener nå 34 530 kroner i måneden

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennom­snittlig måneds­lønn for renholdere i virksomhet steg med 810 kroner fra 2019 til 2020, regnet fra november til november. Det utgjør en økning på 1,5 prosent.

Publisert

Tallene skal imidlertid tas med en klype salt, fordi renholdere i kommunal forvaltning ikke har fått lønn­soppgjør i 2020. Det skaper et skjevt bilde av lønns­økningen.

Best uttelling i stat

Ser vi på sektorene hver for seg, økte gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte renholdere i stats­forvaltningen fra 34 650 til 35 470, en økning på 820 kroner eller 2,4 prosent.

I privat sektor og offentlig eide foretak økte tilsvarende lønn fra 33 980 til 34 680, en økning på 700 kroner eller 2,1 prosent. Kilde: Statistisk sentralbyrå.

.

Lønnsutvikling for månedslønn, heltidsstilling, for yrkesgruppen «Renholdere i virksomhet» 2016-2020. (Utdrag fra tabell 11418.)

.

Langt opp til pallplass

LO-organet FriFagbevegelse har nylig publisert en oversikt over 358 yrker i Norge. De bruker ikke eksakt sammen tall som de vi har hentet fra SSB, men i deres oversikt finner vi renholdsledere i virksomheter på en 259. plass og renholdere i virksomhet på en 333. plass.

Her er utdrag fra FFs oversikt, sortert etter plassering (fjorårets plassering i parentes), yrkesnummer på 4-siffernivå og yrkestittel:

259 (ned fra 248): 5151 Renholdsledere i virksomheter

263 (opp fra 273): 7133 Feiere, fasaderenholdere mv.

296 (ned fra 288): 9611 Renovasjonsarbeidere

314 (ned fra 312): 9612 Gjenvinningsarbeidere

333 (ned fra 316): 9112 Renholdere i virksomheter

335 (opp fra 329): 9122 Bilvaskere

338 (ned fra 330): 8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører

341 (ikke tall for 2019): 9113 Renholdere i private hjem

For følgende yrker er det ikke offentliggjort tall, fordi det er for få som har disse yrkene:

9123 Vinduspussere

9129 Andre rengjørere

9613 Gatefeiere mv.

Kilder

Statistikkbanken, https://www.ssb.no/statbank/table/11418

.

Dette er snittlønna i over 350 yrker

https://frifagbevegelse.no/nyheter/dette-er-snittlonna-i-over-350-yrker-6.158.765648.167e5ff88f

.

Sjekk også: Renholdsledernes lønn sakker akterut. Tall fra SSB viser en gjennom­snittlig økning på 1,2 prosent fra 2019 til 2020, mot 2,2 prosent i befolkningen som helhet.

https://renholdsnytt.no/2021-bransjenytt-februar-2021/lederlonn-sakker-akterut/673292

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS