Nå etableres en standard for opplæring av renholdere. Den vil også gjøre det lettere å få formalisert sin profesjonalitet og fagkompetanse før fagbrev.

Renholds­bransjen lanserer felles norm for opplæring

NHO Service og Handel har i samarbeid med en rekke renholds­bedrifter jobbet i over et år for å utarbeide en standard for opplæring.

Du kan melde deg på den digitale lanseringen ved å følge linken nederst.

Medlemsbedrifter i NHO Service og Handel har mer enn 10 000 årsverk innenfor renhold. Hver dag leverer deres renholdere ulike renholds­oppdrag til små og store bedrifter over hele landet. Kvalitet, profesjonalitet og fag­kompetanse har derfor alltid vært viktig for bransjen, skriver NHO SH i invitasjonen til den digitale lanseringen 16. juni.

Til nå har bedriftene selv stått for grunn­leggende opplæringen. Det har også vært få eller ingen muligheter for å formalisere yrkes­kompetanse før fagbrev.

Bransjen etablerer derfor nå en felles Kompetanse­standard for minimum faglig kompetanse. Opplæringen vil skje gjenom en app som gjør det enkelt både for renholderne og lederne å gjennomføre og følge opp opplæringen.

En ekstern verifisering sikrer at kompetansen vil være lik uavhengig av hvilke bedrift renholderen har fått opplæringen i.

Kompetanse­standarden gir dermed mulighet for å oppnå bransjefelles kompetanse­nivåer som enten kan være frittstående eller danne et godt grunnlag for en karrierevei mot Fagbrev. Dermed forsterkes muligheten for livslang læring.

Kompetanse­standarden lanseres 16. juni, først til bransjens egne medlemmer.

Kilde: Kompetansestandard for renholdsbransjen

https://www.nhosh.no/bransjer/renhold/kompetansestandard/kompetansestandard-for-renholdsbransjen/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS