Kalkylen gir en peke­pinn på selvkost personal­kostnader for renholdere. (Ill. etter NHO Service og Handel + Colourbox)

Dette bør renhold minst koste i 2019

Etter tariff­oppgjøret i 2019 har NHO Service og Handel har opp­datert sin selvkost­kalkyle for personal­kostnader i renholds­yrket.

Publisert

Tariff­oppgjøret 2019 for renholds­bransjen i NHO Service og Handel endte som kjent på en minste tariff­lønn på kr 187,66 pr. time gjeldende fra 1. mai 2019 (for arbeids­takere over 18 år med 0-2 år ansiennitet).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

For å beregne personal­kostnadene for en slik timelønn, har NHO Service og Handel lagt til et anslag for utgifter til syke­fravær, opp­læring, ferie­penger, pensjons­ordning, arbeids­giveravgift, forsikringer med mer. Ut fra dette kommer NHO Service fram til en estimert selvkost for personal­kostnadene på kr 264,58 pr. time, eksklusiv merverdi­avgift.

I tillegg til dette kommer en god del kostnader som vil variere mye fra renholds­byrå til renholds­byrå, som utgifter til materialer, arbeidstøy, transport, forsikring, ledelse, lovpålagt bedrifts­helse­tjeneste, merverdi­avgift og byråets avanse.

Er du innkjøper og ønsker å vekte inn flere parametere enn kun laveste pris, og får et pristilbud som ligger under 264,58 eks. mva., kan det derfor være grunn til å stille noen oppfølgende spørsmål til byrået som har levert inn pristilbudet.

For arbeids­takere i virksom­heter som ikke er organisert i NHO Service og Handel, vil det fortsatt kunne være den allmenn­gjorte minste­lønnen for renholds­bransjen som gjelder – men kun kortvarig. Her er satsen 181,41 kroner gjeldende fra 1. desember 2018 (kr 133,39 for arbeids­takere under 18 år), men allerede 1. juni 2019 trer de nye satsene inn (kr 187,66 / 139,39).

Kilder:

Selvkostkalkyle
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/selvkostkalkyle/

Lønns­hopp for renholdere: kr 187,66
http://renholdsnytt.no/l%C3%B8nns%C2%ADhopp-renholdere-kr-18766

Minstelønn
https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/lonn/minstelonn/

Vedtak 06/2019
https://www.nemndene.no/tariffnemnda/Vedtak/2019/vedtak-062019/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS