Portrettfoto av Ellen Nygard, universitetslektor ved OsloMet
Ellen Nygard ved Handelshøyskolen ved OsloMet gleder seg til å begynne undervisningen i høstens emne i fasilitetsstyring.

60 vil følge høstens FM-emne

Hele 60 studenter ønsker å følge under­visningen i «Facility Managmenet i organisasjoner» ved Handels­høyskolen ved OsloMet.

Publisert

Ellen Nygard, som er universitets­lektor på Handelshøyskolen ved OsloMet og faglig ansvarlig for dagens studietilbud i fasilitets­styring, er naturlig nok glad for den gode oppslutningen. Alle de 60 studie­plassene er nå fylt opp.

– Også dette studieåret tilbyr Handels­høyskolen OsloMet FM-emnene Facility Management i organisasjoner på høsten og Pedagogisk ledelse og ressursutvikling innen Facility Management på våren, sier hun.

Høstens emne er på 10 studiepoeng og vårens emne er på 15 studiepoeng.

– Vi regner 30 studiepoeng i semesteret som full arbeidsuke. Begge disse emnene lar seg med andre ord kombinere med jobb. I høst ser det ut til at en tredjedel av de om lag 60 studentene på emnet er deltids­studenter. Undervisnings­start er fredag 8. september. Også fulltids­studentene på Bachelor i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet og Årsstudium i organisasjon og ledelse kan velge høstens FM-emne som ett av sine valgfag. Og det gjør mange av dem. Om lag 30 av bachelor­studentene og ti av års­studentene har meldt seg på høstens FM-emne.

Underviser mye over nett

– Fredag er valgt som fast undervisningsdag. Ikke minst for å tilrette­legge for studier i FM samtidig som man er i jobb. For mange arbeids­takere er fredagene gjerne lettere å få til å delta i under­visningen på. Da er det snart er helg og ukas alle må-oppgaver på jobb er gjerne under kontroll.

Det aller meste av under­visningen på både høstens og vårens emne er nettbasert i form av tre-fire timer på Zoom.

– Nå behersker både jeg og underviserne jeg har med meg både Zoom-verktøyet og undervisnings­plattformen Canvas mye bedre enn da alt var nytt i 2020. Heldigvis. Jeg mener bruken av disse verktøyene gir studentene mange fordeler i en travel hverdag, hvor også studiene skal finne sin plass.

Blir kjent med hverandre

Et par ganger hvert semester legger Handels­høyskolen OsloMet opp til fysisk oppmøte på campus i Oslo. Ellen Nygard understreker at det er viktig for å få til et faglig nettverk og samhold blant FM-emnestudentene:

– På de fysiske samlingene passer jeg på å kombinere under­visningen med skreddersydde studiebesøk hos facility managere i ulike virksomheter i Oslo.

– Da får studentene nyttig praktisk innsikt i det som de ellers leser om litteraturen og får presentert som modeller og annet i under­visningen. I tillegg forsøker jeg å tilrette­legge så godt jeg kan for at studentene blir kjent med hverandre og ulike FM-faglige ressurser mens vi er fysisk samlet i Oslo. Med det får den enkelte student seg forhåpentligvis et faglig nettverk. Det har man gjerne stor glede av også etter at perioden som FM-emnestudent er over.

Ellen Nygard fikk NFSRs bransjepris 2020 for sin store innsats for undervisning på høyere nivå i fasilitetsstyring. Her fra pristildelingen.

Lang utdannings­historie

Første gang Facility Management i organisasjoner og Pedagogisk ledelse og ressurs­utvikling innen Facility Management ble tilbudt, var studieåret 2020-2021.

– Å få på plass et studietilbud i fasilitets­styring / facility management / FM – kjært barn har mange navn – allerede høsten 2020, var veldig, veldig viktig for meg. For på våren 2020 gikk jo det siste kullet med studenter med FM-fordypning i sin bachelor­grad i økonomi og administrasjon ut fra Handels­høyskolen OsloMet. Med det var en 65 års utdannings­historie over. Dessverre.

– Fortsatt ubrutt ble rekken av år, heldigvis, siden vi allerede samme høst kunne tilby et enkeltemne i FM. Det var den gang nytilsatt institutt­leder Jørgen Modalsli som høsten 2019 skar igjennom og fikk igjennom et fortsatt studie­tilbud i FM. Det er jeg ham evig takknemlig for.

Ivrer for studietilbud i FM

– Samtidig er det klart at det igjen er behov for å få på plass en komplett utdanning i FM hos oss på Handels­høyskolen OsloMet. Mange gode krefter jobber sammen for å få dette til, godt ledet av klubbleder Heidi Woll i Forsker­forbundet her ved OsloMet. Det har Renholdsnytt skrevet mye om tidligere:

Stort behov for å få på plass en høyere utdanning i fasilitetsstyring (renholdsnytt.no 23/3-2023)

Jobber videre med FM-bachelor (renholdsnytt.no 31/3-2023)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Her kan du melde deg på vårt gratis nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS