Forskerne fant at det ikke var nødvendig med egen friskluft­tilførsel. (Ill.: Sergey Nivens, Colourbox) Foto: Sergey Nivens, Colourbox

Åndedretts­vern kan beskytte mot nano

Åndedretts­vern med filtrert luft­forsyning kan beskytte brukere mot å puste inn nano­partikler i arbeids­miljøet, viser dansk forskning.

Publisert

Målingene er gjort i en arbeids­relatert situasjon ute i en virksomhet og bekrefter andre under­søkelser omkring slikt ånde­dretts­vern. Denne typen ånde­dretts­vern anvender ikke frisk­luft­forsyning, men resirkulerer luften fra arbeids­lokalet gjennom et filter, før luften ledes inn i ansikts­skjermen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Nanopartikler kan skade helsen ved inn­ånding. Det er aner­kjent på bakgrunn av resultater fra viten­skapelige under­søkelser, melder NFA, et forsknings­senter for arbeids­miljø.

Forskerne fant at det ikke var nødvendig med egen friskluft­tilførsel. (Ill.: Sergey Nivens, Colourbox)

Hos virksom­heter som produserer eller bruker nano­partikler, kan det bli meget høye konsent­rasjoner av nano­partikler i produk­sjons­lokalene. Det er derfor avgjørende at med­arbeiderne i lokalene beskyttes mot å puste inn partiklene.

Hvis avsug, avskjerming eller andre tiltak ikke kan begrense konsent­rasjonen av partikler i luften til­strekkelig, er med­arbeiderne nødt til å bruke effektive og pålitelige ånde­dretts­vern som beskyttelse.

Det er forskere fra Tampere Universitet (TUT), det finske arbeids­miljø­instituttet (FIOH) og Dansk Center for Nanosikkerhed på Det Nationale Forsknings­center for Arbejdsmiljø (NFA) som har under­søkt effektivi­teten til denne typen ånde­dretts­vern.

Undersøkelsen ble gjennom­ført på tre med­arbeidere i en konkret arbeids­situasjon, idet de påførte en overflate­beskyttelse som bestod av keramiske materialer med nano­partikler av titan­dioksid eller kobber­oksid, og ved hjelp av en såkalt flammespray­syntese.

Det viste seg at åndedretts­vernet ga en meget effektiv beskyttelse mot nano­partiklene i rommet. Dette gjaldt også om med­arbeiderne brukte hørsels­vern og briller, som kan medføre små utett­heter i kanten av ansikts­skjermen.

Kun omtrent én av en million nano­partikler passerte filteret i masken og kom inn i ansikts­skjermen. Litt oppsikts­vekkende kunne forskerne ikke måle forskjell på om det ble brukt gamle eller nye filtre eller om test­personene bar briller eller ei.

Forskerne under­streker at de kun har under­søkt hvor effektivt ånde­dretts­vernet klarte å stoppe nano­partikler. Et ånde­dretts­vern vil også filtrere gasser som finnes i luften, men dette ble ikke under­søkt. Derfor er det viktig å følge bruks­anvisningen og sjekke hva den sier om filtreringen av de gassene som frigis ved den konkrete arbeids­prosess.

Kilke: Åndedrætsværn med filtreret luftforsyning kan beskytte mod nanomaterialer i arbejdsmiljøet

Powered by Labrador CMS