For alle som kjøper inn varer og tjenester, ligger det mange miljø­valg i inn­kjøpene, trekker Miljø­fyrtårn fram.

Er det noen vits i å serti­fisere virksom­heter som ikke selger fysiske produkter?

Ligger det noen miljø­gevinst å miljø­sertifisere en bedrift som ikke har store direkte utslipp eller arbeids­prosesser med stort klima­avtrykk?

Publisert

Spørsmålet stilles av daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, som ikke uventet mener at svaret er ja:

– Når du produserer noe, blir det mer åpenbart hvor du kan kutte klimagass­utslippene til virksomheten, forteller Ann-Kristin Ytreberg.

– Men vi mener at alle har mye de kan forbedre seg på, også om de er en kontor­bedrift som ikke selger fysiske varer. Alle har påvirknings­kraft gjennom vaner, krav til leverandører og gjennom sine innkjøp.

Mye kraft i innkjøp

Alle virksomheter kjøper inn varer og tjenester og det ligger mange miljøvalg i innkjøp. Miljø­fyrtårn mener det er viktig å velge grønne leverandører når det skal handles for eksempel kontor­rekvisita, firmabil eller møbler.

Det er også viktig å være bevisst i valg av rengjørings­firma, strøm­leverandør og bank­tjenester.

På et kontor kan man som oftest forbedre strøm­vaner, kutte matsvinn i kantinen og kilde­sortere.

Virksomheten kan også påvirke de ansatte til å ta mer miljø­vennlige valg, ved å tilrette­legge for sykling til jobb, tilby kurs og erstatte unødvendige flyreiser med video­konferanser.

Gratis miljøtips

På sin nettside gir Miljøfyrtårn konkrete miljøtips til hvordan virksomheter i ulike bransjer kan bli mer bærekraftige, blant annet renholds­bedrifter, vaskeri, kantiner, gjenvinnings­bedrifter og andre.

10 gode råd om grønn­vasking (ekstern nettside: Grønn­vaskings­plakaten)

Kan bygge omdømme

– Uansett bransje eller aktivitet bør alle virksomheter ha et bevisst forhold til hvilke muligheter som ligger i bærekrafts­påvirkning og kunde­rådgivning. Det kan ofte vise seg å være lønnsomt. Kunder stiller nemlig stadig større miljøkrav og er opptatt av sitt eget klimaavtrykk, sier Ytreberg.

Miljøfyrtårn har tidligere skrevet om hvordan virksomheter kan unngå grønn­vasking.

Fristelsen til å skryte på seg bærekraft kan bli stor, fordi bærekraft selger.

For bedrifter som ønsker å bygge bærekraft gjennom å satse på å bygge omdømme, er nøkkelen «gjennom å satse på bærekraft».

Det er viktig å være ærlig og etterrettelig, og unngå å tåkelegge eller bruke store ord som ikke kan dokumenteres, anbefaler Miljøfyrtårn.

Kilde: Hvilken miljøgevinst er det å sertifisere virksomheter som ikke selger fysiske produkter? (Miljøfyrtårn)

Se også: Forbruker­tilsynets veiledning om bruk av bærekraft­påstander i markeds­føring (ekstern nettside)

.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljø­sertifiserings­ordning driftet av Stiftelsen Miljø­fyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organi­sasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS