Flere kommuner bruker tid og penger på å bekjempe legionella der det ikke finnes, erfarer Norsk Kommunal­teknisk Forening. Bildet viser legionella-bakterier i en agar-skål fotografert av Centers for Disease Control and Prevention.

NKF: Mye ukritisk bekjempelse av legionella

Norsk Kommunal­teknisk Forening har denne uken vært med på å etablere rammer for et prosjekt om risiko­basert bekjempelse av legionella.

Publisert

NKF har sammen med Undervis­nings­bygg i Oslo og Stavanger kommune etablert et prosjekt for målrettet, kunnskaps­basert og risiko­basert bekjempelse av legionella i kommunale bygg. Her deltar flere kommuner, sykehus, forsknings­institusjoner og Folkehelse­instituttet.

Målet er at kommunene skal unngå å bruke ressurser der man vet at det ikke er legionella-smitte.

– Alle er opptatt av at legionella-smitte må bekjempes, men hvor utbredt er det egentlig? Kommunene opplever påtrykk fra leverandører av ulike systemer for å bekjempe smitten. Dette oppleves som utfordrende, ettersom de færreste har kompetanse til å vurdere behov og de ulike metodene opp mot hverandre, forteller Rune Aale-Hansen adm.dir. i NKF.

– I regi av NKF har vi nå etablert et prosjekt som fremover vil jobbe systematisk med målrettet og kunnskaps­basert bekjempelse av legionella­smitte. Dette handler også om å unngå å bruke store ressurser der det faktisk ikke er noe smitte, og i stedet å følge veiledningen til Folkehelse­instituttet om «risikobasert bekjempelse».

Viktig med kunnskap

Gunnar Slinning Østad, senior­rådgiver i Undervisnings­bygg Oslo KF, er leder av prosjektet:

– Norske kommuner bruker i dag store ressurser på å bekjempe legionella til tross for at statistikk blant annet viser at barn og unge i liten grad blir smittet av bakterien. Dessuten finnes den farlige varianten av legionella i svært få bygg. Samtidig opplever mange kommuner pågang fra leverandører som vil selge sine systemer til alle bygg, også til bygg der man ikke har påvist legionella. Dette for å forebygge. Dette er dyrt og ofte unødvendig, sier han.

– Vi vet at kommuner som har kommet langt i bekjempelse av legionella regelmessig tar vannprøver og vurderer behov for tiltak utfra det. Da er det svært få tiltak man trenger å gjennomføre. I motsatt ende ser vi at kommuner ikke tar vannprøver for å vurdere behov, men likevel iverksetter tiltak for å bekjempe legionella også der det ikke finnes. Dette tar unødvendig ressurser, så nå skal vi jobbe målrettet med å få etablert en kunnskaps­basert bekjempelse av legionella.

Kilde: Pressemelding via e-post

NKF: – Kritisk til ukritisk bekjempelse av Legionella

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS