– Arbeidet startet da SVs Tora Aasland var statsråd for forskning og høyere utdanning, og har kommet i mål under denne regjeringen, sier Forsknings- og høyere utdannings­minister Iselin Nybø (V). (Foto: Marte Garmann)

Nå skal du få anerkjent kvali­fi­kasjonene dine i hele verden

Fremover blir det lettere å få god­kjent utdanning og kvalifi­kasjoner på tvers av lande­grenser.

Publisert

Dette skal en ny global konvensjon for god­kjenning av høyere utdanning og et inter­nasjonalt kvalifikasjons­pass for flyktninger bidra til. Norge har vært aktive pådrivere for begge, melder Regjeringen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Dette er gode tiltak som vil styrke integreringen av særlig flyktninger. Begge ordningene skal sikre at alle nå kan ta med seg og få aner­kjent kvalifi­kasjonene sine uansett hvor i verden de drar, sier forsknings- og høyere utdannings­minister Iselin Nybø (V).

Nybø var på plass i Paris da UNESCO, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, vedtok den globale konvensjonen for godkjenning av høyere utdanning.

Startet med SV

Dette betyr også at flyktninger med høyere utdanning kan få en kvalifikasjons­vurdering selv om de mangler skriftlig dokumentasjon på utdanningen sin.

- Norge har vært en pådriver i denne saken. Arbeidet startet da SVs Tora Aasland var statsråd for forskning og høyere utdanning, og har kommet i mål under denne regjeringen, sier Nybø.

Norsk ordning ut i verden

Etter den store flyktninge­bølgen i 2015 startet Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) arbeidet med å utvikle kvalifikasjons­pass for flyktninger.

Passene består av en standardisert uttalelse med informasjon om søkerens høyeste opp­nådde utdanning, arbeids­erfaring, språk­kompetanse, i tillegg til råd og veiledning om veien videre. Målet er å hjelpe søkerne videre i arbeid eller studier, til å forbedre språk­kunnskaper, eller søke om formell godkjenning eller autorisasjon. Passene er gyldige i tre år.

Nå blir ordningen, gjennom UNESCO, verdens­omspennende. Nybø har hatt en aktiv rolle i arbeidet med å få dette på plass.

Ikke magiske dokument

- Fordi noen flyktninger ikke har tid til å ta med seg vitnemål og annen utdannings­dokumentasjon når de må forlate hjemlandet, er kvalifikasjons­passene svært nyttige. De er ikke magiske dokument, men flyktningen får en vurdering av kvalifikasjonen han eller hun bringer med seg, sier Nybø.

Kilde: Nå skal du få anerkjent kvalifikasjonene dine i hele verden
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-skal-du-fa-anerkjent-kvalifikasjonene-dine-i-hele-verden/id2679410/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS