Det svenske arbeids­tilsynet har forsket på ubehag for ansatte i svømme­haller. (Ill.foto fra offentlig svømmehall: Colourbox)
Det svenske arbeids­tilsynet har forsket på ubehag for ansatte i svømme­haller. (Ill.foto fra offentlig svømmehall: Colourbox)

Dårlig person­hygiene rammer de ansatte

Både ansatte og kunder i svømme­haller påvirkes av klor­aminer i luften. Det vanligste er irriterte øyne og luftveier.

Publisert

Og hvis du allerede lider av astma, kan irritasjonen forsterkes. Det viser en kunnskaps­sammen­stilling som er fore­tatt av det svenske Arbets­miljö­verket, som tilsvarer vårt arbeids­tilsyn.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I svømme­haller benyttes ulike typer desinfi­serende midler, som natrium­klorid eller hypo­klorid, for å holde bassenvannet rent. Og jo mer forurensning som finnes i vannet, jo større konsentrasjon av klor.

– Vi har forsøkt å danne oss et bilde av hvilke helse­effekter dette gir for dem som jobber i svømme­hallene. De vanligste plagene er irritasjon i øyne og luft­veier, samt en forverring av astma, konstaterer Kåre Eriksson ved Umeå universitet.

Han har sammen med Pål Graff ved Universitets­sjukhuset i Örebro samt Sandra Johannesson og Gunilla Wastensson ved Göteborgs universitet lest og sammen­fattet 35 viten­skapelige artikler som er publisert om dette temaet.

Resultatet viser at de kloramin­konsentrasjonene de ansatte ble eksponert for, lå mellom 0,6 og 0,6 milligram pr. kubikkmeter. Det kan ses opp mot WHOs foreslåtte referanseverdig på 0,5 mg/kbm.

– Ettersom kloraminer dannes ved at hypo­kloritt reagerer med nitrogen­holdige stoffer i basseng­vannet, som for eksempel urin, spytt og flass, er det svært viktig at de besøkende dusjer skikkelig før de bader. En kontinuerlig tilførsel av rent vann er også gunstig for å minske konsent­rasjonen av nitrogen­holdige stoffer i basseng­vannet. Dette må utfylles med en vel­fungerende ventilasjon, sier Eriksson.

Et motepåfunn med å ha under­bukse under bade­buksa bidrar også til at vannet forurenses. Kåre Eriksson anslår at det i Sverige finnes ca. 2000 ansatte som rammes av klor­aminer. I tillegg kommer de besøkende, som rapporterer om de samme plagene som ansatte.

Betyr det at man bør begrense varig­heten av sine besøk i svømmehall?

– Det er et vanskelig spørsmål, men hvis du er følsom for luftveis­irriterende stoffer bør du kanskje ikke bade i svømme­hall hver uke, men høyst noen ganger i måneden, tror Eriksson.

Kilde: Dålig hygien drabbar badpersonal (http://www.prevent.se/Arbetsliv/halsa/2016/dalig-hygien-drabbar-badpersonal)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS