Sykefravær 2
Sykefravær 2

- Lønnstrekk kan få ned fraværet

Kjetil Storesletten, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, mener lønnstrekk kan få ned sykefraværet. - 100 prosent sykelønn er for mye. Jeg ville begynt med en karensdag, sier han.

Publisert

Storesletten forteller at forskningsresultater i Sverige viser en klar sammenheng mellom sykefravær og økonomisk kompensasjon.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Norge har den mest sjenerøse sykelønnen i verden, med 100 prosent trygd fra første dag. Fra 1995 til i dag har sykefraværet økt fra to prosent til syv prosent, også det er høyest i verden, sier han til Bergens Tidende.

Satser på IA-avtalen

Til tross for det skyhøye sykefraværet er karensdag eller andre innstramminger ikke aktuelt. Politikerne vil heller satse på avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

En gjennomgang BT har foretatt viser at ingen partier ønsker å angripe dagens ordning. De vil heller videreføre IA-avtalen, selv om denne ikke har ført til den forventede nedgangen i sykefraværet.

Professor Kjetil Storesletten mener tiden er inne for å prøve noe nytt.

- Jeg ville begynt med en karensdag, altså ingen lønn den første dagen du er syk. Men dessverre er det langtidsfraværet som koster mest. Jeg ville derfor også gjort forsøk med reduksjon av sykelønn til for eksempel 90 prosent, for å se hvilken effekt det ville ha, sier han til avisen.

Full lønn

Den norske sykelønnsordningen garanterer full lønnskompensasjon fra første fraværsdag. De norske ytelsene er blant verdens beste.

Storesletten sier at Sverige har endret sykelønnen 13 ganger siden 1955.

- Studier der viser at når trygden er blitt mer sjenerøs, har fraværet gått opp. Når ordningene ble strammet inn, gikk fraværet ned, forteller han.

I 1991 gikk trygden ned fra 90 til 80 prosent de tre første månedene av et sykefravær, men ingen endringer etter det. Det medførte et kraftig fall i antall sykmeldte, også antall nye langtidssykmeldte.

Kilde: Bergens Tidende

Powered by Labrador CMS