STAMI har blant annet laget den rådgivningen om engangshansker.

Slik tar du vare på hendene på jobb

Vann, oljer eller kjemi­kalier kan irritere huden og fremkalle allergi. Her er STAMIs tips for å fore­bygge arbeids­relaterte hud­problemer.

Publisert

Jose Hernán Alfonso, overlege og forsker ved Statens Arbeidsmiljø­institutt (STAMI), råder alle som er utsatt for vann, olje eller kjemikalier på jobb å tenke over spesielt fire ting som kan hjelpe dem med å ta vare på hendene sine:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

 • Unngå mest mulig direkte kontakt med vann, olje eller skadelige produkter. Erstatt skadelige produkter med mindre skadelige produkter

 • Når dette ikke er mulig – bruk gode og rene engangs­hansker og ha gode rutiner for håndhygiene

 • Smør inn hendene med en parfymefri og fet håndkrem flere ganger daglig

 • Følg med på huden din og ta tidlig kontakt med legen ved tegn på eksem

STAMI har nettopp laget en flott informasjons­side der Alfonso gir råd om (i korte trekk):

 • valg av hansker
 • bruk og vedlike­hold av hansker
 • bruk av bomulls­hansker inni engangs­hanskene
 • en video som viser hvordan du tar av hansker riktig (lenke til film)
 • valg av såpe
 • hva slags hånd­kremer som egner seg (inkl. et råd om at såkalt barriere­krem ikke kan erstatte hansker)
 • når håndkrem bør påføres
 • hvordan du konkret kan sjekke huden din for tidlige fare­signaler
 • og mye mer

Se oversikt over hudplager blant flere yrkesgrupper.

Det første og viktigste tiltaket for å beskytte hendene mot kjemiske påvirkninger, er likevel å fjerne stoffene fra produktene eller erstatte dem med mindre skadelige produkter.

I noen tilfeller er ikke dette mulig. Da er det viktig med riktig bruk av hansker som kan beskytte huden din mot påvirkninger som kan irritere huden eller fremkalle allergi.

Jobber du med rengjøring, bør du bruke hansker kun i arbeids­oppgaver der hendene kan bli våte, eller ved bruk av desinfeksjons­midler, tipser han.

Kilde: Slik tar du vare på hendene på jobb
https://stami.no/allergi-slik-tar-du-vare-pa-hendene-pa-jobb/

Sterkt utsatt

En dansk under­søkelse viser at renholdere er spesielt utsatt for vått arbeid. 61 prosent av renholderne har våte eller fuktige hender minst 1/4 av arbeids­tiden.

Kilde: Hver femte dansker får hudproblemer på jobbet, https://amid.dk/nyheder/at/2019/05/hver-femte-dansker-faar-hudproblemer-paa-jobbet/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Bakgrunn

Arbeids­oppgaver som gjør at du må utsette huden, spesielt hendene, for vann, rengjørings­midler, oljer og skjære­væsker eller tørr luft øker risikoen for å utvikle eksem og andre hudplager. De mest utsatte yrkes­gruppene er blant andre renholdere, frisører, helse­personell og mekanikere.

Omfang

Tall fra STAMI viser at det i 2016 var i overkant av 10 000 legemeldte sykefraværs­tilfeller med hud­diagnoser. Drøyt 310 000 personer i Norge oppgir å ha hud­plager. Av disse oppgir en av fem (ca. 67 000 personer) at jobben er delvis eller eneste årsak til problemene.

Utredning

av arbeids­relatert hånd­eksem kan være tidkrevende.

Samarbeid mellom fastlege, bedrifts­lege, hudlege og arbeids­medisiner er gjerne nødvendig for å finne ut om yrkes­eksponering er årsak til håndeksem.

Tidlig henvisning til arbeids­medisiner og hudlege er derfor viktig for fore­bygging, tidlig diagnose og finne riktige tiltak som kan unngå at plagene blir lang­varige, og fører til syke­fravær, omskolering, og arbeids­uførhet.

Ny veiledning for leger

STAMI, i samarbeid med Regionalt Senter for astma, allergi og overføl­somhet (RAAO) og seksjon for hud­sykdommer ved Oslo universitets­sykehus, har nylig publisert en klinisk oversikt som kan hjelpe din lege i utredningen av arbeids­relatert håndeksem.

https://tidsskriftet.no/2019/02/klinisk-oversikt/arbeidsrelatert-handeksem

 

Powered by Labrador CMS