Svenske skattebetalere har aldri trukket av så mye fradrag til renhold og andre tjenester i hjemmet, som i 2015. (Ill.foto: Colourbox)

Svenskenes RUT-fradrag øker

I fjor fikk 668 000 svensker fradrag for innleide hus­holdnings­tjenester som renhold, barne­pass og hage­arbeid.

Publisert

Det er flere enn noensinne og 52 000 flere enn i 2014, melder det svenske renholds­bladet Rent.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I løpet av 2015 utgjorde RUT-fradragene totalt 3,4 milliarder kroner.

I kroner og øre økte utbetalingene med 11 prosent, mens antallet som fikk RUT-fradrag økte med 8 prosent.

Bare i desember alene ble det gjort 223 000 RUT-fradrag, noe som er rekord for en enkelt­måned.

Kilde: Rutavdragen fortsätter att öka (http://cleannet.se/nyheter/rutavdragen-fortsatter-att-oka-2)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

RUT-fradrag

RUT er en forkortelse for Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begrepet RUT-fradrag brukes for om muligheten for å få skattefradrag for husarbeid.

Eksempel på tjenester er renhold, barnepass, levering og henting av barn i barnehage, matlaging, klesvask, gress­klipping, snørydding, og ved behov for omsorg når du besøker bank, helsevesen osv.

Avdraget utgjør 50 prosent av arbeids­kostnaden. Du kan få opptil 50 000 kroner i skattereduksjon. Er du to, blir maksimalt fradrag 100 000.

http://www.rutavdrag.se/

 

ROT-fradrag

Omfatter håndverkertjenester til oppussing, ombygging og tilbygging av hus. Fra 1/1-2016 ble avdraget senket fra 50 til 30 prosent av arbeidskostnaden. Hver person kan få inntil 30 000 kroner i skatte­reduksjon. Kun huseiere kan få fradraget.

http://rotavdragen.se/

 

I Norge

Både i Sverige og Norge har ROT- og RUT-fradag vært omdiskutert. Fradragene antas å redusere svart arbeid, men det har også vært hevdet at de kan gi konkurranse­vridning, føre til pris­økning og også til svindel (ved at time­kostnadene jekkes opp og material­kosten senkes).

I Norge har både forrige og nåværende regjering avvist forslaget om å innføre ROT og/eller RUT, ved henholdsvis finans­minister Sigbjørn Johnsen (Ap) i 2012 og finans­minister Siv Jensen (Frp) i 2014.

Én begrunnelse at de bransjene som omfattes, går godt og ikke har behov for subsidier.

Powered by Labrador CMS