Strafferammen kan øke fra tre til fem år.
Strafferammen kan øke fra tre til fem år.

Regjeringen vil øke straffen for lønnstyveri

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil øke strafferammen fra tre til fem års fengsel for lønnstyveri.

Teksten er skrevet av HMS-magasinet.no:

– Arbeidstakere straffes i dag strengt hvis de dømmes for underslag eller tyveri fra arbeidsgiver, mens arbeidsgivere som stjeler arbeidstakers lønn, i praksis ikke risikerer noen strafferettslig forfølgning. Det akter vi å gjøre noe med, sier Isaksen til VG.

Fra tre til fem års fengsel

Regjeringen har sendt et forslag til høring om endringer i arbeidsmiljøloven. Her ønskes det at den øvre strafferammen for lønnstyveri skal økes fra tre til fem års fengselsstraff.

Ifølge Isaksen rommer begrepet lønnstyveri et bredt spekter, der fellesnevneren er at arbeidsgiver bevisst beriker seg av arbeidstakers lønn eller annen godtgjøring.

– I mange tilfeller utbetales ikke lønn i det hele tatt eller lønnen er for lav i forhold til hva som følger av lov eller avtale, sier Isaksen.

I lovforslaget nevnes spesielt bønder – særlig knyttet opp mot hvordan arbeidere fra asiatiske land har blitt utnyttet.

(NTB)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS