kontrakt.jpg

Vil ha forskrifts-endring mot sosial dumping

Nye endringer i forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter skal bekjempe sosial dumping ytterligere.

Publisert

Departementene fremmer forslag om en tydeligere forskrift med krav til dokumentasjon. Ill.foto: Colourbox.com

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har sammen med Arbeidsdepartementet kommet med forslag til endringer som vil markere at offentlig sektor har et særlig ansvar for å motvirke sosial dumping i det norske arbeidsmarkedet. Meningen er at det i større grad skal sikre at lønn og andre arbeidsvilkår er i samsvar med minimumsvilkårene i tariffavtalene, melder frifagbevegelse.no.

Vil sikre forutsigbarhet

Dagens forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter krever at offentlige myndigheter i sine anskaffelseskontrakter pålegger leverandører og underleverandører å tilby sine ansatte vilkår som ikke er dårligere enn tariffavtaler. Regjeringen mener dagens forskrift er noe uklar, og at den trenger endringer som kan sikre større forutsigbarhet.

- Behov for dokumentasjon

Dagens bestemmelser kommer til anvendelse ved tildeling av alle tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter. Departementene ønsker at forskriften innskrenkes til de områder der sosial dumping erfaringsmessig kan være et problem. Det vil si at bygge- og anleggskontrakter fortsatt skal omfattes, men at forskriftens rekkevidde innefor tjenestesektoren begrenses til sektorene renhold, helse og omsorg, transport og hotell og restaurant.

Et annet forslag til endring er at leverandører plikter å dokumentere at kravene til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt.

Høringsfrist til det forslaget er 30. september.

Les mer om saken på frifagbevegelse.no.

"
Powered by Labrador CMS