colourbox_lov
colourbox_lov

Steil strid om sosial dumping-forskrift

EFTAS overvåkingsorgan (ESA) holder fortsatt på sitt i striden om den norske ”sosial dumping”-forskriften i offentlige innkjøp. Hvis ikke Norge endrer forskriften, kan EFTA-domstolen bli neste.

Publisert

Bakgrunnen til striden er kravet om at ansatte hos leverandører og underleverandører har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Favoriserer norske

ESA mener de norske reglene, som er ment å hindre sosial dumping, er konkurransevridende og favoriserer norske selskaper. Overvåkingsorganet setter spørsmålstegn ved argumentet om sosial dumping, og viser til at reglene da også burde gjelde for privat sektor.

Frist 29. august

Norge har frist til 29. august på å utforme et svar; som enten blir å holde fast på forskriften, eller å endre den. Ifølge nettstedet doffin.no, vil det første alternativet antakeligvis føre til sak i EFTA-domstolen.

Arbeidsdepartementet har imidlertid utviklet en ny versjon av forskriften, men endringen er ennå ikke iverksatt. Overvåkingsorganet tar derfor ikke stilling til denne, men konsentrerer seg om den nå gjeldende utgaven.

Les mer om striden på doffin.no

Powered by Labrador CMS