Lederartikkel:

Rent og pent i mikroformat

2021 blir et veiskille i helsevesenet. Ikke fordi vi øyner full kontroll på et uønsket virus, i det minste i vår nyopprettede øystat kalt Norge, men fordi den nye standarden for renhold i helsetjenesten ventes publisert i høst.

Publisert

Et gjennomarbeidet utkast er nå ute på høring til 1. mai. Her settes meget fornuftige krav til hvordan renholdet skal utføres i praksis, og standarden skal gjelde for både sykehus (spesialisthelsetjenesten) og kommunale institusjoner. Og i motsetning til NS-INSTA 800, som dreier seg om alt vi kan se med det blotte øye, legger den kommende NS 6600 sin vekt på mikrobiologien.

Det som virkelig er flott, er at høringsutkastet setter åtte klare krav til den øverste ledelsen ved institusjonene. Jeg er spent på hvordan direktørene vil følge opp disse kravene i praksis. For initiativet til den nye standarden kom jo slett ikke fra toppledelsen, som sitter med det overordnede ansvaret for helse, miljø, sikkerhet og pasientsikkerhet, men derimot fra renholdslederne.

Det kan være lett å tenke at en standard er en standard, men ikke en lov. Derfor hjelper det mye at Helse- og Omsorgsdepartementet har fastslått at standarden skal brukes for å sikre god kvalitet på renholdet.

Så la oss håpe at sykehustoppene har tilstrekkelig med oppmerksomhet på renholdsfaget. Ingen skal være i tvil om at vi i Renholdsnytt opplever å få hint om kritikkverdige forhold, og at det dreier seg om mer grunnleggende ting enn at noen har oppdaget støv på gulvet i sykehuskafeen. Men når tiden mellom to kritiske hint kan måles i måneder og år snarere enn dager, så bygger det oppunder et bilde av at sykehusrenholdere utfører sin profesjon med stolthet og kompetanse. Og med den nye standarden settes dette bare enda mer i system.

Vi tar seier’n litt på forskudd, all den tid standarden ikke er publisert, og gratulerer med det som er oppnådd av Forum for sykehusrenhold og de 19 dyktige deltakerne i komiteen som har utarbeidet høringsutkastet.

Powered by Labrador CMS