Tabell som viser med timelønn og personalkostnader, pluss tegning av en kalkulator
Dette bør renholdstjenester egentlig koste – som et absolutt minimum. Tallene er nemlig eks. mva. og omfatter heller ikke utgifter til materialer, arbeidstøy, transport, forsikring, ledelse, lovpålagt bedriftshelsetjeneste, merverdiavgift og byråets avanse, da dette vil variere noe fra tilbyder til tilbyder.

Dette bør renhold minst koste i 2024

Etter tariff­oppgjøret i 2024 har NHO Service og Handel opp­datert sin selvkost­kalkyle for personal­kostnader i renholds­yrket.

Tariffoppgjøret 2024 for renholds­bransjen mellom fag­foreningen Norsk Arbeidsmands­forbund og arbeidsgiver­organisasjonen NHO Service og Handel, endte som kjent med en minste tarifflønn på kr 227,54 pr. time gjeldende fra 1. april 2024 (for arbeids­takere over 18 år med 0-2 år ansiennitet).

Krone­tillegget ble som vanlig det samme i forhandlingene mellom NAF og arbeidsgiver­organisasjonen Virke et par uker senere.

For å beregne personal­kostnadene for en slik timelønn, har NHO Service og Handel lagt til et anslag for utgifter til sykefravær, opplæring, ferie­penger, pensjons­ordninger, arbeidsgiver­avgift, forsikringer med mer.

Ut fra dette kommer NHO Service og Handel fram til en estimert selvkost for personal­kostnadene på kr 320,79 pr. time, eksklusiv merverdiavgift.

I tillegg til dette kommer en god del kostnader som vil variere mye fra renholds­byrå til renholds­byrå, som utgifter til materialer, arbeidstøy, transport, forsikring, ledelse, lov­pålagt bedriftshelse­tjeneste, merverdi­avgift og byråets avanse.

Hvis du som innkjøper derfor får et tilbud ned mot kr 320,79 pr. time eks.mva., er det god grunn til å gå tilbudet etter i sømmene, fordi det kan innebære at renholderen er uforsikret og personlig må dekke utgifter til for eksempel materialer, arbeidstøy, transport og annet.

 

Selvkostberegningen finner du hos NHO Service og Handel, se deres artikkel: Ny selvkostkalkyle for renhold (publisert 10/5-2024)

 

Les også:

Enige om å øke timelønna med kr 11,50 (om oppgjøret NHO-NAF, 18/4-2024)

Enige om lønn for renholdere i Virke-bedrifter (8/5-2024)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Her kan du melde deg på vårt gratis nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS