Lønnsoppgjøret er trolig i havn. Nå skal resultatet av forhandlingene ut til uravstemming blant medlemmene.

Enige om å øke timelønna med kr 11,50

Forhandlingene på Renholds­overenskomsten mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmands­forbund er i havn. Timelønna for dem som har 0-2 års ansiennitet øker dermed til kr 227,54. Fagbrev­tillegget økes til kr 14,50.

Publisert

Norsk Arbeidsmandsforbund uttaler blant annet følgende:

En samlet forhandlings­delegasjon mener at dette følger frontfaget godt, og anbefaler årets oppgjør.

Forbundsleder Brede Edvardsen ledet delegasjonen.

– Jeg er godt fornøyd med både økonomi­delen og tekst­endringene. Forhandlingene var krevende men konstruktive, sier Edvardsen.

Nye satser

Timelønns­satsene heves med kr 11,50

Fra 1. mai 2024 gjelder dermed følgende lønnsskala for renholds­arbeidere i bedrifter som er medlem i NHO Service og Handel:

  • Under 18 år: kr 176,55
  • 0-2 års ansiennitet: kr 227,54
  • 2-4 års ansiennitet: kr 230,91
  • 4-10 års ansiennitet: kr 237,64
  • over 10 års ansiennitet: kr 241,49

Fagarbeider­tillegget heves til kr 14,50

Nattillegget økes til kr 29

Akkords­avsavnet ved hoved­rengjøring og bygg­rengjøring økes til kr 14,50

  • Lærlinger, 1. læreår i bedrift: kr 122,71
  • Lærlinger, 2. læreår i bedrift: kr 122,71

Skogodtgjørelse

Bedriften kan velge å enten stille passende sko til rådighet for de ansatte, eller subsidiere anskaffelsen av sko med en engangssum (etterskuddsvis), eventuelt utbetale sko­godtgjørelse som et tillegg til ordinær timelønn.

Evt. skogodtgjørelse utgjør kr 1000 (var 700) pr. år for arbeidstakere som arbeider mer enn 1/2 årsverk, og kr 500 (var 350) for dem som arbeider mindre enn 1/2 årsverk.

Kursing i arbeidstid

I forhandlingene ble det også enighet om å innføre et nytt avsnitt angående rett til opplæring:

I tilfeller der arbeidsgiver pålegger ansatte å gjennomføre kurs/opplæring, skal dette hovedsakelig utføres innenfor vedkommendes arbeidstid.

Hvis arbeidsgiver pålegger kurs utenfor arbeidstiden, kompenseres dette med ordinær timelønn eller godtgjøres med en fast sum. Tid og kompensasjon for hver enkelt kurskategori skal drøftes med tillitsvalgte.

Mer samarbeid

I protokollen etter forhandlingene fremkommer også at NAF og NHO SH har felles mål om å øke kompetansen i renholds­bransjen i Norge. De skal fram til tariffoppgjøret 2026 diskutere innrettinger for etter- og videre­utdanning i bransjen.

Partene vil fremdeles jobbe for å øke yrkets anseelse, heve seriøsiteten i bransjen samt bidra til et forutsigbart og trygt arbeidsliv. Tiltak kan være å innføre større bruk av månedslønn, endre rutiner for utbetaling av feriepenger og legge til rette for at mer renhold skal utføres på dagtid. Partene vil også se på muligheten for forbedrede sykefraværs­rutiner gjennom bortfall av unødvendig byråkrati, herunder gjøre et felles initiativ overfor ansvarlige myndigheter med sikte på å korte ned saksbehandlings­tiden for søknad om sykepenger.

Kilder:

Protokoll fra forhandlingene (PDF på NAFs nettside)

Enighet i tariffoppgjøret for renholdere (NAF)

Enighet om Renholdsoverenskomsten (NHO Service og Handel)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Her kan du melde deg på vårt gratis nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS