Maskinelt renhold i kontorlandskap
Renholdere i Virkes medlemsbedrifter får kr 11,50 mer i timelønn fra 1. mai 2024.

Enige om lønn for renholdere i Virke-bedrifter

LO og Norsk Arbeidsmands­forbund på den ene siden og Virke på arbeids­giver­siden ble 2. mai enige i forhandlingene om renholds­overenskomsten.

I store trekk følger lønn og tariff de samme betingelsene som Norsk Arbeidsmands­forbund ble enige om 18. april i forhandlingene med NHO Service og Handel.

Dette betyr:

  • Fra 1. mai 2024 gis et generelt tillegg på 7,- pr time.

  • Det gis et lavlønns­tillegg på 3,50,- pr time.

  • Det gis i tillegg 1 krone på satsene i overenskomsten.

  • Tillegg for arbeid på natt økes til kr 29,-

  • Akkordavsavn økes til kr 14,50

  • Fagbrev økes til kr 14,50

Alle renholdere som er på renholds­overenskomsten mellom Virke og NAF får dermed et tillegg på 11,50 i timen. Ifølge et regnestykke fra FriFagbevegelse kan dette omregnes til at årslønna for en renholder med topp ansiennitet øker fra cirka 448 500 kroner i året til 471 000 kroner, gitt et årsverk på 1950 timer.

Forhandlingene endte dessuten med endringer i overenskomstens del 5 og 6, der det nå kommer tydeligere fram at både arbeidstid og arbeidsområde bør drøftes med bedrift, renholder og tillitsvalgt.

Videre er det gjort tekst­endringer til bestemmelsene om arbeidstøy og man har presisert at opplæring skal foregå i arbeidstiden. Opplæring som gjennomføres utenfor arbeidstiden skal betales med renholderens vanlige timelønn, eventuelt kan tillitsvalgte drøfte tid og kompensasjon for hver kurskategori i bedriften. Tillitsvalgtes rettigheter til drøftinger på bedrift er forsterket.

Partene kom til enighet om et resultat som skal sendes ut på uravstemning, der dato er satt til 13. mai 2024. Forhandlings­utvalget anbefaler medlemmene å stemme ja til det fremforhandlede forslaget.

Overenskomsten gjelder for 114 renholdere som er ansatt i private renholdsbedrifter som gjør rent ute hos kunder.

Kilder:

Enighet i tariffoppgjøret for renholdsbedrifter Virke (Arbeidsmandsforbundet)

Renholderne i Virke har fått ny lønn (FriFagbevegelse)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Her kan du melde deg på vårt gratis nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS