Gruppen fotografert i et toalettrom
Noen av vårens FM-emnestudenter på studie­besøk hos Departe­mentenes sikkerhets- og service­organisasjon (DSS). Fra venstre: Bjarte Nygård (DSS), Cathrin Hansen Jakobsen, Kristoffer Marcussen, Monica Nicholls, Janne Lone, Melissa Pettersen og Paulo Ruvina (DSS).

Godt i gang ved OsloMet

Ved OsloMet er renholdsledere og studenter nå godt i gang med vårens emne i fasilitetsstyring – for å hente det beste ut av sine medarbeidere.

Publisert

Artikkelen er skrevet av Ellen Nygard, som er universitets­lektor ved OsloMet og emneansvarlig for emnene i Facility Management:

 

Da er vi godt i gang med vårens FM-emne: BALV3700 Pedagogisk ledelse og ressursutvikling innen FM.

Det er fjerde gangen emnet tilbys denne våren. Denne gangen er det om lag 20 studenter tilmeldt emnet. Tre av studentene har valgt dette emnet som ett av sine valgfrie emner på Årsstudium i organisasjon og ledelse her på Handels­høyskolen OsloMet.

Resten av FM-emnestudentene er enkeltemne­studenter som studerer dette emnet ved siden av jobb som leder eller aspirerende leder for service­medarbeidere. Min foreløpige oversikt er at mange av disse deltids­studentene fra arbeidslivet leder faglærte og ufaglærte renholdere.

Les også: Flott perspektiv på renholdsfaget (om Janne Lones erfaringer som student, Renholdsnytt.no 16/4-2024)

Studieplasser

På begge FM-emnene vi tilbyr her ved OsloMet, har vi kapasitet til å ta imot 60 studenter. På vårens FM-emne er det med andre ord et stykke igjen dit.

Jeg har forsøkt å forstå hvorfor ikke dette emnet har like mange søkere fra arbeidslivet som høstens FM-emne. Jeg vil jo påstå at vårens FM-emne – Pedagogisk ledelse og ressurs­utvikling innen FM – både er meget relevant og nyttig for ledere med ansvar for å gi service­medarbeidere en tilpasset opplæring både i fag og tjeneste­produksjon, i tillegg til kunnskap om det å lede et livslangt læringsarbeid for service­medarbeidere i offentlig og privat sektor i FM-bransjen.

Tre personer rundt avfallsbeholder
Demo av «smart» avfallsbeholder hos DSS. Fra venstre: Monica Nicholls, Paulo Ruvina (DSS) og Bjarte Nygård (DSS).

Søknadsfristene

Jeg tror forklaringen er at søknads­fristen for opptak på vårens FM-emne både er lagt til den travle førjulstiden og litt inn i det nye året samt at den er atskillig kortere enn søknads­fristen til høstens FM-emne. I tillegg har søknads­fristene vært bortgjemte på landings­siden som FM-emnene har på nettsiden til OsloMet.

Nå på nyåret er heldigvis landings­siden oppdatert, med en tydelig overskrift over hvor man skal gå inn for å finne søknads­frister og opptakskrav. Jeg håper det vil hjelpe på antall søkere til FM-emnene, og ikke minst slik at vi slipper å skuffe motiverte ansatte i arbeidslivet, som har bestemt seg for å studere disse emnene ved siden av jobb, fordi søknadsfristen ble litt glemt av.

Søknadsfristen for høstens FM-emne – FM i organisasjoner – er fom. 5. mai tom. 20. august. Undervisnings­start er i uke 36.

Søknadsfristen for vårens FM-emne – Pedagogisk ledelse og ressurs­utvikling innenfor FM – er fom. 1. desember tom. 20. januar. Undervisnings­start er i uke 5.

Dessverre måtte studie­administrasjonen i år avvise kvalifiserte søkere til vårens FM-emne siden søknadene kom senere enn 20. januar. Jeg håper at samtlige av disse søker igjen og at nye søkere også lett kan orientere seg om opptakskrav og søknadsfrister på landingssiden vår.

Undervisningsformer

Undervisningen er først og fremst nettbasert. Dette for å imøte­komme behovet for emnene også hos deltids­studenter bosatt over hele landet.

På hvert emne legger vi likevel opp til inntil to fysiske samlinger på campus i Oslo, alltid påkoblet et tilbud om studiebesøk. Slike fysiske samlinger er viktige for å gi studentene mulighet til å skape seg et faglig nettverk seg imellom. Studie­besøkene er lagt opp slik at budskap behandlet i fore­lesninger og pensum skal få konkret kobling til det virkelige livet i bransjen, og problem­stillinger som ledere reelt jobber med.

For et par uker tilbake la vi studie­besøket til Departementenes sikkerhets- og service­organisasjon (DSS) hvor lederne Paulo Ruvina og Bjarte Nygård tok imot oss.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Her kan du melde deg på vårt gratis nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS