Tegning av en 'snakkeboble'

Spre det glade budskap!

Leder­artikkel i Renholdsnytt nr. 4/2023: Mange i renholds­bransjen ønsker seg flere fulltids­stillinger og mer renhold på dagtid kontra kveld. Fordelene er mange for renholderen, men det holder ikke bare å drømme om det.

Publisert

Denne lederen sto på trykk i Renholds­nytt nr. 4/2023 (se oversikt over utgaven):

Skal det bli sving på sakene, må omgivelsene påvirkes. Bestillere så vel som folke­meningen. Én god vei å gå, er å spre gode historier om renholdere på fulltid gjennom sosiale medier.

En annen er å belyse overfor politikere hvor begrensende en uforutsigelig deltids­stilling kan være.

Appelér til det urimelige ved ikke å få huslån og å ha begrensede muligheter til å leve sitt liv i takt med resten av samfunnet. Politikere er ofte glade for å få tips om gode saker som kan gavne dem selv, og har mulighet til å påvirke kommune­administrasjonen til å endre retnings­linjene for anbud.

Anbud som utlyses av private bedrifter kan selvsagt være vanskelig å nå via politiske veier, så her kan man kanskje heller appellere til etikk og sosial bærekraft.

Norsk Arbeidsmands­forbund og NHO Service og Handel belyste disse viktige temaene i sin oppstarts­konferanse for sitt felles­prosjekt Ren Tilstede­værelse, og ga mange tips til å påvirke omgivelsene.

De oppfordret konferanse­deltakerne til å ta budskapet hjem til egen organisasjon. På denne måten kan de deltakende bedriftene sette seg sine egne delmål og tilpasse til egen drift. Det gir et større eier­forhold, og det vil være lettere å spre de glade budskap ut i hele virksomheten – og i neste runde utenfor organisasjonen.

Dette er en oppfordring Renholdsnytt mer enn gjerne bringer videre til alle våre lesere.

Og husk at problem­stillingen ikke bare er relevant for renholdere i private bedrifter. Jobber du i en offentlig virksomhet som har egne ansatte renholdere, er status kanskje ganske bra allerede.

Eller er det verdt å lete etter muligheter som ytterligere kan redusere andelen deltids­stillinger eller arbeid på kveldstid og grytidlig morgen?

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Her kan du melde deg på vårt gratis nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS