Håpløst å finne renholdere

Leder­artikkel i Renholdsnytt nr. 1/2023: Hvorfor er ikke norske virksomheter stoltere av renholds­avdelingene sine?

Publisert

Denne lederen sto på trykk i Renholds­nytt nr. 1/2023 (oversikt over utgaven):

.

Tittelen til tross: Denne lederen skal ikke handle om rekruttering, men derimot om markeds­føring, stolthet og selv­bevissthet.

Som redaktør har jeg et priviligert yrke som gir meg tilgang til utrolig mange dyktige mennesker. Noen kjenner jeg ved navn eller ansikt, andre regnes som en venn jeg ikke har møtt ennå. Da må jeg søke fram kontakt­opplysninger, som oftest ut fra hvilken funksjon de fyller.

Det er lettere sagt enn gjort.

For mens mange virksomheter i dag har en egen nettside med flotte bilder av direktører og andre dignetærer, kan det være nesten håpløst å finne renholds­avdelingen. Ved mange av våre sykehus, for eksempel, er kun behandlings­tilbudene listet opp. Man skal ha en god porsjon tålmodighet for å finne støtte­funksjoner som renhold, vaskeri, drift, eiendom og forvaltning.

For ordens skyld er ikke tilstanden det spor bedre i mange private virksomheter, som gjerne unnlater å opplyse om sine mellom­ledere, region­ledere, fag­ansvarlige, produkt­eksperter og andre.

Om nettsidene skranter kan jeg alltids ty til Antonio Meuccis hendige oppfinnelse av 1849 kalt telefon, men poenget er: Hvorfor finnes ikke opplysningene på nettsidene? Hvorfor er ikke norske virksom­heter stoltere av medarbeiderne sine? Er det en bevisst handling for å skjerme renholds­avdelingen fra Ola Dunks klager på hybel­kaniner i inngangs­partiet? Eller – enda verre – en forglemmelse?

Det finnes så mange kule renholds­ledere der ute. Pluss team­ledere, drifts­ledere, renholdere, vaskeri­operatører, sanerings­eksperter, tusen­kunstnere og andre mer eller mindre utøvende arbeids­takere. Få dem fram i lyset!

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS