Fra 15. juni 2023 skal arbeids­takere over 18 år minst ha kr 216,04 pr. time for rengjørings­arbeid.

Ny minste­sats for allmenn­gjort lønn: kr 216,04 fra 15/6-2023

Tariff­nemnda har vedtatt endrede lønns­satser i Forskrift om delvis allmenn­gjøring av tariff­avtale for renholds­bedrifter.

Den statlig oppnevnte Tariff­nemnda har vedtatt å endre lønnssatsene i allmenngjørings­forskriften for renholds­bedrifter med virkning fra 15. juni 2023. Satsene er lovfestet og gjelder alle bedrifter uavhengig av om du har tariffavtale.

Ny minstelønn

De nye satsene er (tidligere tall, gjeldende fra 15/12-2022, i parentes):

  • Minste timelønn kr 216,04 (var kr 204,54)
  • Minste timelønn for arbeids­takere under 18 år kr 165,05 (var kr 153,55)
  • For arbeid mellom kl. 21 og 06 skal det avtales lønns­tillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønns­tillegget skal minst være kr 27 pr. time (ingen endring).

Endringene i minstelønns­satsene trådte i kraft 15. juni 2023

Kilder:

Vedtak 1/2023 (link til Tariffnemnda)

Endrede lønnssatser for renholdere (link til NHO Service og Handel)

Forrige minstesatser:

Ny minste­sats for allmenn­gjort lønn: kr 204,54 fra 15/12-2022 (link til Renholdsnytt.no 15/12-2022)

Ny minste­sats for allmenn­gjort lønn: kr 196,04 fra 1/7-2021 (link til Renholdsnytt.no 23/6-2021)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Her kan du melde deg på vårt gratis nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS