Fra 15. desember 2022 skal arbeids­takere over 18 år minst ha kr 204,54 pr. time for rengjørings­arbeid, med unntak for lærlinger under Reform 94 og personer på arbeids­markeds­tiltak.

Ny minste­sats for allmenn­gjort lønn: kr 204,54 fra 15/12-2022

Tariff­nemnda har vedtatt endrede lønns­satser i Forskrift om delvis allmenn­gjøring av tariff­avtale for renholds­bedrifter.

Publisert

Den statlig oppnevnte Tariff­nemnda har etter møter 27. oktober og 1. november 2022 besluttet fortsatt allmenn­gjøring med justerte lønns­satser og enkelte endringer. Disse gjelder blant annet for renholdere uten tariff­avtale (link til vedtaket hos Tariffnemnda).

Ny minstelønn

De nye satsene er (tidligere tall, gjeldende fra 1/7-2021, i parentes):

  • Minste timelønn var 204,54 (var kr 196,04)
  • Minste timelønn for arbeids­takere under 18 år kr 153,55 (var kr 146,27)
  • For arbeid mellom kl. 21 og 06 skal det avtales lønns­tillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønns­tillegget skal minst være kr 27 per time (var kr 26).

Hvem forskriften gjelder for

«Forskrift om delvis allmenn­gjøring av tariff­avtale for renholds­bedrifter» gjelder for private bedrifter som driver salg av renholds­tjenester. Forskriften gjelder for ansatte i slike bedrifter som utfører renhold.

Forskriften gjelder ikke for ansatte i bedrifter som er omfattet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillings­rett. Forskriften gjelder likevel for ansatte i bedrifter som er omfattet av overenskomst for renholds­bedrifter, jf. § 1, med unntak av bestemmelsen i § 3 i virksomheter som praktiserer ordning med rammetimetall.

Forskriften gjelder ikke for lærlinger under Reform 94 og personer på arbeids­markeds­tiltak.

Arbeidsgiver og den som i arbeids­givers sted leder virksomhet som utfører arbeids­oppdrag som nevnt i første ledd skal sikre at bestemmelsene i forskriften gjennomføres.

Flere detaljer:

Vedtak 9/2022 (link til Tariffnemnda)

Lønnshopp før jul: Sjekk den nye minstelønna i ni bransjar (link til FriFagbevegelse)

Fortsatt allmenn­gjøring for renhold­sbransjen (link til Norsk Arbeidsmands­forbund)

Renholds­overenskomsten er allmenn­gjort (link til NHO Service og Handel)

Nye minste­lønns­satser (link til Arbeids­tilsynet)

Endelig ja fra nemnda: Nå har også renholdere uten tariff­avtale krav på betalt for reisetid mellom ulike oppdrag (link til FriFagbevegelse)

Forrige minstesatser: Ny minste­sats for allmenn­gjort lønn: kr 196,04 fra 1/7-2021 (link til Renholdsnytt 23/6-2021)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS