Fra Forsvarsbyggs hovedkvarter i Oslo.

ISS og Toma har vunnet forsvars­kontrakter verdt 867 millioner

Forsvaret v/Forsvarets logistikk­organisasjon har nå tildelt kontrakt på renholds­tjenester i 5 av 13 geografiske regioner.

Publisert

Anskaffelsens formål er å dekke forsvars­sektorens behov for renholds­tjenester i definerte geografiske områder.

I tildelingen er oppdrags­forståelse vektet med 30 prosent og pris med 70 prosent.

Samtlige fem anskaffelser omfatter regel­messig renhold, periodisk renhold, rengjørings­relaterte service­oppgaver, ekstra­ordinært renhold og en opsjon på bestilling og levering av forbruksvarer.

Store oppdrag

Oppsummert kontrakts­verdi for Toma er 236 millioner og for ISS 631 millioner, ialt 867 millioner.

Dette fordeler seg slik:

  • Renholdsområde 1 Finnmark med tilhørende lokasjoner. Verdi: NOK 130 000 000 eks.mva. Valgt leverandør: Toma Facility Norge AS.

  • Renholdsområde 5 Lokasjoner i Nordland, Innlandet, Trøndelag og Møre og Romsdal. Verdi NOK 237 000 000 eks.mva. Valgt leverandør: ISS Facility Services as.

  • Renholdsområde 6 Innlandet med tilhørende lokasjoner. Verdi: NOK 237 000 000 eks.mva. Valgt leverandør: ISS Facility Services as.

  • Renholdsområde 8 Agder og Rogaland med tilhørende lokasjoner. Verdi NOK 157 000 000 eks.mva. Valgt leverandør: ISS Facility Services as.

  • Renholdsområde 10 Vestfold og Telemark, og Viken med tilhørende lokasjoner. Verdi NOK 106 000 000 eks.mva. Valgt leverandør: Toma Facility Norge AS.

Nødvendig å utsette mål i Hurdals­plattformen

Oppdragsgiver har delt inn Norge i 13 geografiske områder. Avtalene som nå er tildelt, gjelder renhold i fem av disse regionene, der inneværende kontrakter utløper 31. desember 2022.

I en pressemelding fra regjeringen 1/6-2022 uttalte forsvars­minister Bjørn Arild Gram (Sp):

- Renholdet av forsvarets lokaler skal, i tråd med Hurdals­plattformen, gjøres av egne ansatte og arbeidet med dette er igangsatt. Dette er et av Norges største renholds­oppdrag og da må vi bruke nødvendig tid for å sikre gode ordninger både for Forsvaret og berørte ansatte. Vi ser nå at det vil være uforsvarlig å kutte avtaler allerede ved årsskiftet, sa han.

Fem avtaler

I pressemeldingen sies det videre at Forsvaret vil lyse ut fem avtaler om renhold som utløper 31. desember 2022.

Årsaken er at Forsvaret risikerer å stå uten renhold fra 1. januar 2023 dersom vi ikke får etablert en overgangs­periode før renhold er tilbakeført.

Dette vil være renholds­kontrakter med kortere varighet. Tilbake­føring av renhold med egne ansatte er planlagt startet i 2023. Nødvendigheten av sikkerhets­klarering er blant forholdene som gjør at det er usikkert om tilstrekkelig eget personell kan være på plass innen årsskiftet.

.

Kilder (linker går spesifikk tildeling hos doffin.no):

Kontraktstildeling Renholdstjenester område 1 Finnmark med tilhørende lokasjoner

Renholdstjenester område 5 Lokasjoner i Nordland, Innlandet, Trøndelag og Møre og Romsdal

Renholdstjenester område 6 Innlandet med tilhørende lokasjoner

Renholdstjenester område 8 Agder og Rogaland med tilhørende lokasjoner

Renholdstjenester område 10 Vestfold og Telemark, og Viken med tilhørende lokasjoner

.

Les også:

Regjeringen lovet innflagging, men setter ut på anbud (renholdsnytt.no 14/9-2022)

Renhold skal tilbake til Forsvaret (regjeringen.no 1/6-2022)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS