Fra Forsvarsbyggs hovedkvarter i Oslo.

Regjeringen lovet innflagging, men setter ut på anbud

Regjeringen har i sin egen platt­form lovet at renholdet i forsvars­sektoren skal tas inn igjen i egen regi. Når skal renholdet inn­kontrakteres, spør stortings­representant Kirsti Bergstø (SV) i skriftlig henvendelse til forsvars­ministeren?

Publisert

Bergstø peker på at regjeringen i Hurdals­plattformen erklærer at de vil «sørge for at renholdet i hele forsvars­sektoren igjen blir organisert i Forsvarets egen regi».

Ifølge henne har regjeringen videre uttrykt at inn­kontrakteringen skal skje i løpet av 2023, men i vår ble det likevel igangsatt ny anbuds­runde for toårige kontrakter. Hun trekker fram at på Rygge militære flystasjon, og resten av forsvarets anlegg i Østfold, vant selskapet Toma anbudet og renholderne må nok en gang skifte arbeidsgiver. De skal ha uttrykt at de føler seg som kaste­baller og være usikre på om alle beholder jobben.

Forsvars­minister Bjørn Arild Gram (Sp) svarer at det etter hans syn, og etter anbefaling fra Forsvarsbygg, ville være uforsvarlig ikke å lyse ut noen av dagens renholds­kontrakter som går ut ved årsskiftet. Ellers kunne man risikere å stå uten renhold fra årsskiftet.

Det har derfor vært strengt nødvendig som et risiko­reduserende tiltak å lyse ut disse avtalene i tråd med anskaffelses­regelverket. Disse renholds­kontraktene vil være av kortere varighet. Samtidig stiller de nye avtalene endrede krav for bedre å ivareta Forsvarets behov basert på erfarinene fra tidligere avtaler. Det vil sørge for renholds­leveransen til Forsvaret i en overgangs­periode. Tidspunktet for overføring vil bli kommunisert når rammene for dette er nærmere avklart, med ambisjon om igangsetting i 2023, svarer Gram.

Kilde: Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til forsvarsministeren (link til Stortinget.no)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS