Målet er at små og mellom­store bedrifter også skal få god tilgang til NTNU, samtidig som bedriftene vil kunne tilføre mye til akademia. (Foto viser NTNUs hovedbygg).
Målet er at små og mellom­store bedrifter også skal få god tilgang til NTNU, samtidig som bedriftene vil kunne tilføre mye til akademia. (Foto viser NTNUs hovedbygg).

Skal bygge bro mellom næringsliv og forskning

NTNU og NHO har signert en samarbeids­avtale for å spille hverandre gode på arbeidslivs­relevans, livslang læring og omstilling. Nora Johanne Klungseth ved NTNU og NHO SH blir viktige for det som omfatter samarbeid rundt FM.

Publisert

Fredag 10. september signerte NTNU-rektor Anne Borg og NHO-direktør Ole Erik Almlid en samarbeids­avtale der formålet er å kunne styrke dialog og samarbeid rundt prosjekter knyttet til arbeidslivs­relevans, livslang læring og kompetanse- og kunnskaps­bygging i et omstillings­perspektiv.

Avtalen mellom NTNU og NHO er den første av sitt slag.

- Store bedrifter med mye egen forskning har alltid hatt god tilgang til NTNU. Målet nå er at små og mellom­store bedrifter også skal få det, og at de igjen skal gi oss noe tilbake, sa prorektor for utdanning Marit Reitan ved NTNU.

Bak fra venstre Geir Myklebust, CEO ScaleAQ, prorektor Marit Reitan NTNU, direktør for NTNU Havrom, Siri Granum Carson, Cecilie Gotaas Johnsen, Manager Technology Management Equinor og og prorektor for forskning ved NTNU, Tor Grande. Framme: Direktør for NHO Ole Erik Almlid og NTNU-rektor Anne Borg.
Bak fra venstre Geir Myklebust, CEO ScaleAQ, prorektor Marit Reitan NTNU, direktør for NTNU Havrom, Siri Granum Carson, Cecilie Gotaas Johnsen, Manager Technology Management Equinor og og prorektor for forskning ved NTNU, Tor Grande. Framme: Direktør for NHO Ole Erik Almlid og NTNU-rektor Anne Borg.

.

Mange utfordringer fremover

Noe av bakgrunnen for samarbeidet er for å møte utfordringer knyttet til endrings­takt i arbeids­livet, det grønne skiftet, digitalisering og demografiske endringer.

- Poenget her er at vi kan få til mer sammen enn hver for oss. Det er jeg helt sikker på. Men slike samarbeid måles på hva vi gjør, og ikke hva vi signerer på. Så vi må begynne raskt, sa NHO-direktør Ole Erik Almlid om avtalen.

Griper inn i fasilitets­styring

- Vi går nå inn for å spisse og sette ut i livet avtalens rammer innenfor drift- og service­bransjene, sier bransje­direktør Jorulf Brøvig Silde i NHO Handel og Service.

Han er i dialog med ulike fagmiljøer ved NTNU for å utvide samarbeidet til nytte for deres bedrifter.

Jorulf Brøvig Silde, Bransje­direktør for Drift og Service i NHO Handel og Service.
Jorulf Brøvig Silde, Bransje­direktør for Drift og Service i NHO Handel og Service.

- Våre medlems­bedrifter skal drifte framtidens smarte byer, tettsteder, arbeids­plasser og infra­struktur på en måte som er ressurs­effektiv. Det skal gi økt helse og trivsel, ivaretar miljø og klima og ved å ta i bruk den best tilgjengelige kunnskap og metoder, sier han.

Ivrer for utvikling

En annen viktig aktør for samarbeidet, er første­amanuensis Nora Johanne Klungseth ved NTNU, som også har gode relasjoner til NHO Service og Handel.

- Jeg brenner for fasilitets­styring i vid forstand, alt fra strategiske til operasjonelle perspektiver. Jeg brenner også for å knytte tettere kontakt mellom studenter, næringsliv og forskning, sier Nora Johanne Klungseth.

Hun trekker også fram at hun at hun er ivrig etter å samarbeide og utvikle enhver idé bedriften måtte ha, enten den trenger rådgivning, utvikling eller forskning.

Nora Johanne Klungseth, første­amanuensis ved NTNU.
Nora Johanne Klungseth, første­amanuensis ved NTNU.

- Jeg er spesielt interessert i prosjekter relatert til innovasjon og holder pr. i dag et sterkt fokus på bærekraft, verdiskaping og digital transformasjon. Jeg liker å veilede studenter og er gjerne med på å utvikle og samarbeide om forsknings­prosjekter, sier hun.

Kilder:

Signerte samarbeids­avtale mellom NTNU og NHO (Universitets­avisa)

Arbeidslivs­relevansen styrkes med nytt NTNU-samarbeid (NHO Service og Handel)

Vil bygge broer mellom næringsliv, akademia og forskning (Khrono)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS