Det kan være fristende å spare opp til en ekstra avslappende ferie til neste år, men regelverket for overføring av ferie er forholdsvis strengt.
Det kan være fristende å spare opp til en ekstra avslappende ferie til neste år, men regelverket for overføring av ferie er forholdsvis strengt.

5 ting du må vite om over­føring av ferie

Har ansatte mye ferie igjen mot slutten av året? Her er noen punkter du må vite om dersom ferien ønskes overført til neste år.

Publisert

Følgende artikkel er skrevet av Knut Arild Vold, journalist i data- og rådgivnings­selskapet Simployer (tidligere Infotjenester):

.

På denne tiden av året får Simployers rådgivere mange spørsmål om overføring av ferie.

– Alle ansatte har krav på ferie hvert år, og det er arbeids­giver som har ansvar for at ferien blir avviklet. Likevel hender det at det er ferie igjen på slutten av året, og mange lurer på hva reglene er, sier Simployers juridiske HR- og ledelses­rådgiver Camilla Schie-Veslum.

Her er fem punkter du må vite om overføring av ferie til neste år:

  1. Verken den ansatte eller virksom­heten kan kreve at ferie over­føres til neste år. Dersom én av partene ønsker at ferien skal avvikles i år, så kan ikke den andre parten nekte dette.
  2. Etter ferie­loven kan maksimalt to uker av den lov­bestemte ferien overføres til neste år. De fleste ansatte har i tillegg 4 avtale­festede feriedager. Med mindre noe annet er bestemt i avtalen, kan disse også overføres til neste år.
  3. Ansatte har krav på en ekstra ferieuke fra det året de fyller 60 år. Dette gir imidlertid ingen utvidet adgang til å overføre ferie.
  4. Det er ikke lov til å kjøpe ut lov­bestemt ferie fra den ansatte, ved å betale ut lønn og stryke ferien. Bare når den ansatte skal slutte i jobben, skal ikke avviklet ferie betales ut som penger. Den avtale­festede ferien kan imidlertid betales ut, dersom bedriften og den ansatte er enige og avtalen ikke er til hindre for dette.
  5. Dersom arbeids­giver ikke har påsett at ferien har blitt avviklet, og det står igjen mer ferie når året er over enn det som er tillatt å avtale overført, så blir uansett all ferie overført sammen med pengene til neste år. Ferien kan ikke strykes og kan ikke utbetales.

Andre relaterte saker rundt arbeidstid:

Mange unge arbeidstakere kan ikke reglene for arbeidstid (ekstern link til HRmagasinet)

Kan jeg få fri ved skole- og barne­hage­start? (Renholdsnytt.no 16/8-21)

Jeg har vært syk i ferien – kan jeg få ny ferie senere? (Renholdsnytt 18/8-21)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS