Den skal tidlig krøkes... Ved barnehage- og skolestart er det mange norske arbeids­takere som får fri med eller uten lønn.

Kan du få fri ved skole- og barne­hage­start?

Arbeidstakere har ingen lov­festet rett til fri når barna begynner på skolen eller i barne­hagen, men en del har arbeids­takere har avtale om fri.

Publisert

Denne artikkelen er skrevet av Camilla Schie-Veslum, Juridisk rådgiver HR og ledelse i data- og rådgivnings­selskapet Simployer (tidligere Infotjenester):

.

Nå som sommeren går mot slutten er tusenvis av spente barn snart klar for å begynne i barne­hagen eller på skolen.

I barne­hagen forventes det gjerne at minst en av foreldrene er med hele eller deler av de tre første dagene for å venne barnet til over­gangen. Ved skole­start er det normalt at en eller begge foreldrene er med første skoledag.

Arbeids­miljø­loven har regler om arbeids­takers rett til fri fra arbeidet i ulike situasjoner. Den sier imidlertid ingen­ting om barnehage- eller skolestart.

Mange får fri

Ved barnehage- og skolestart er det likevel mange norske arbeids­takere som får fri med eller uten lønn. Enten fordi det er regulert i tariff­avtaler, eller fordi det er praksis/regler i den enkelte virksom­heten som åpner for dette.

– Vi får mange spørsmål om rett til fri på første skoledag (og innkjøring i barnehage) rundt skolestart, og det er mange arbeids­taker som feil­aktig tror at de har et lov­messig krav på lønn i slike tilfeller. Arbeids­miljø­loven gir nemlig ikke rett til fri, men tariff­avtaler eller interne ordninger kan gi rett til fri med lønn i slike tilfeller, sier ledelses­rådgiver i Simployer Camilla Schie-Veslum.

Oppfordrer til fleksibilitet

Hvis din virksomhet ikke har regler om velferds­permisjoner i tariff­avtale og heller ikke har lokal avtale eller praksis om dette, så bestemmer arbeids­giver i hvert enkelt tilfelle om det skal innvilges permisjon, og om dette skal innvilges med eller uten lønn.

– Dersom arbeids­giver ikke har slike ordninger, så oppfordrer vi til fleksi­bilitet rundt slike betydnings­fulle dager for arbeids­takerne og deres barn. Det kan løses ved eventuelt ferie, avspasering eller fri uten lønn, under­streker Schie-Veslum i Simployer.

Her er en del vanlige velferds­permisjoner som ikke er regulert i loven:

  • Tilvenning av barn i barnehage
  • Første skoledag
  • Besøk hos lege, tannlege, fysio­terapeut, kiro­praktor mv.
  • Flytting
  • Bryllup
  • Blodgivning
  • Dødsfall
  • Begravelse
  • Akutte sykdoms­tilfeller i hjemmet

Kilde: Fri ved skole- og barnehagestart? (Simployer)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS