Det er mange kriterier som må oppfylles for at du skal kunne kreve ny ferie senere.

Syk i ferien – ny ferie senere?

Har du vært syk i ferien? Ansatte som blir syke i ferien kan ha rett til ny ferie senere, men det er noen kriterier som må være oppfylt. Her er sjekklisten du trenger.

Publisert

Denne artikkelen er skrevet av Knut Arild Vold, Journalist i data- og rådgivnings­selskapet Simployer (tidligere Infotjenester):

.

Noen ganger blir ferien ødelagt av sykdom. Ferieloven har en bestemmelse som sier at ansatte som blir helt arbeids­ufør i løpet av ferien, kan kreve at et til­svarende antall virke­dager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret.

– Det mange ikke tenker på, er at den ansatte i tillegg må ha rett til syke­penger for syke­fraværet i ferien for at det skal følge penger med den nye ferien senere. Det betyr at arbeids­givere både må forholde seg til folke­trygd­loven og ferie­loven når en ansatt krever utsatt ferie, sier Simployers juridiske HR- og ledelses­rådgiver Camilla Schie-Veslum.

Ansatte som har blitt syk på en ferie­reise utenfor EØS-området, vil for eksempel ikke ha rett til syke­penger for syke­fraværet i ferien.

Helt arbeidsufør

Videre er det viktig å merke seg at retten til utsatt ferie bare gjelder når arbeids­takeren har vært «helt arbeidsufør i løpet av ferien».

– Dermed vil ikke ansatte som har vært i korona­karantene være omfattet av retten til ny ferie senere etter denne bestemmelsen, med mindre de faktisk har vært syke selv. Retten gjelder heller ikke når ferien har vært brukt til å pleie syke barn eller andre syke familie­medlemmer.

Ingen automatikk

Det er ingen automatikk i at ansatte får ny ferie etter sykdom i ferien. Et krav om utsatt ferie må fremmes aktivt av arbeids­takeren etter at ferien er ferdig.

– Arbeids­takeren må fremme kravet om ny ferie med en gang ferien er ferdig, normalt sier vi senest 2 uker etter at ferien er avsluttet. Ansatte som krever ny ferie, må legge frem en lege­erklæring som dokumenterer at de har vært hundre prosent arbeidsufør. Graderte sykdom vil ikke gi rett til utsatt ferie, sier Simployers jurist.

Kan ikke kreve ny sommerferie

Camilla Schie-Veslum i Simployer sier arbeids­giver skal legge opp ny ferie for med­arbeideren i den gjen­stående delen av ferieåret, når ved­kommende har krav på ny ferie etter sykdom.

– Selv om arbeids­takeren har vært syk i hoved­ferie­perioden mellom 1. juni og 30. september, har ikke den ansatte krav på å få ta ut den utsatte ferien innenfor den samme hoved­ferie­perioden. Det er imidlertid ikke noe i veien for at arbeids­giver kan gå med på dette dersom det er gjennomførbart.

På linken under har Simployer laget fem spørsmål du må gjennom for å avklare om arbeids­takeren har rett til ny ferie, og eventuelt syke­penger.

Kilde: Syk i ferien – ny ferie senere? (Simployer)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS