Tegning av en 'snakkeboble'

Kompetanse for alle

Leder­artikkel i Renholdsnytt nr. 3/2023: Etter to år i drift går opplærings­appen Kompetanse­standard Renhold inn i en ny fase. Nå skal den tilbys også til offentlig sektor og andre private bedrifter. Rose tildeles NHO Service og Handel!

Denne lederen sto på trykk i Renholds­nytt nr. 3/2023 (se oversikt over utgaven).

Les også egen artikkel om saken (krever abonnement).

.

– Alle bedrifter som leverer tjenester, baserer disse tjenestene på kompetanse. Bransjen tenker kompetanse i et livslangt perspektiv, og vi vet også at kompetanse er en konkurransefordel, uttalte Jorulf Brøvig Silde i forbindelse med lanseringen av at NHO Service og Handel vil tilby appen også utenfor medlems­bedriftene.

Han tilføyer at de private bedriftene i renholds­bransjen lenge har ønsket å lage et felles opplærings­tilbud.

– Bransjen selv ser at dette er en fordel, og ser også at det er et enormt behov for rekruttering. Derfor må man tenke bredt og ikke overlate kompetanse til hver enkelt bedrift. Samtidig skal det være mulig for bedriftene å bygge kompetanse på sin måte.

Appen ilbyr en standardisert basis­opplæring for renholdere. For renholderen medfører den at det blir enklere å bygge kompetanse og å gjøre en karriere i bransjen. Dermed blir det mer attraktivt å holde seg i bransjen lenger, fordi man enklere kan bytte arbeidsgiver.

Når renholderne ser at de har en karrierevei, vil det bidra til å gjøre bransjen mer attraktiv. For arbeids­giverne vil det bli lettere å rekruttere inn til bransjen, noe som vil styrke dens konkurranse­kraft. Ved jobbskifte vil den nye arbeidsgiveren dessuten slippe å gjenta en grunn­opplæring som allerede er gjennomført hos tidligere arbeidsgiver.

Appen har to nivåer, en grunn­leggende og mer viderekommen. Begge henter elementer fra og bruker samme terminologi som i Renholds­operatør­faget. Dermed kan den være en mulig vei til fagbrevet.

Kompetanse­standard Renhold ble tatt i bruk sommeren 2021 og ble raskt populær blant renholdere og renholds­ledere. Vi gleder oss til å følge utviklingen videre.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS