Finans­tallene for 2018 endte omtrent der ISS forventet. (Faksimile fra ISS Group Annual Report 2018)

ISS-økonomi som forventet

ISS Group omsatte for DKK 73,5 milliarder i 2018, noe som skal være i henhold til konsernets forventninger.

Publisert

Konsernet skriver i sin årsrapport for 2018 at det ble vunnet flere store kontrakter og utvidet kontrakter, noe som bidro til en organisk vekst på 3,9 prosent, i overkant av styrings­målet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Drifts­marginen ble på 5,7 prosent, noe som er i nedre del av styrings­målet.

32% av kundene er innenfor kontor & it, 12% industri og produksjon, 11% helse, 10% offentlig administrasjon og 35% andre.

ISS er i ferd med å selge ut virksomhet i flere land: Brasil, Brunei, Chile, Tsjekkia, Estland, Ungarn, Israel, Malaysia, Filippinene, Romania, Slovakia, Slovenia og Thailand, mens Argentina og Uruguay ble solgt ut i januar 2019.

Nord-Europa, dvs. Norge, Sverige, Danmark, Finland og Stor­britannia, sto for 33 prosent av omsentningen inter­nasjonalt og hadde ialt 71 580 arbeids­takere.

Det kontinentale Europa inkl. Russland sto for 38 prosent av omsetningen og hadde ialt 143 063 arbeids­takere.

Kilde: ISS Group Annual Report 2018, https://www.no.issworld.com/presse/news/2019/03/13/news-page

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS