Arbeidsr­etten har stadfestet at arbeids­givere ikke plikter å gi lønn for den tiden en renholder for­flytter seg mellom kunder. ISS ønsker, som et av få store selskap, fortsatt å betale for reisetiden mellom oppdag. (Ill.foto: Colourbox)

ISS vil fortsette å betale for reisetid mellom oppdrag

ISS ønsker fortsatt å betale renholdere for reisetid mellom oppdrag, selv om Arbeids­retten sier at arbeids­givere ikke er pliktige til dette.

Publisert
Arbeidsrettens sak 3/2019.

I en domsavsigelse av 20/8-2019 stadfestet Arbeidsr­etten at arbeids­givere ikke plikter å gi lønn for den tiden en renholder for­flytter seg mellom kunder.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Fagforeningen Norsk Arbeidsmands­forbund (NAF), som syssel­setter mange renholdere i privat sektor, mottok dommen med sjokk og vantro.

Saken bunnet i lønns­tvister ved renholds­bedriftene Elite Service Partner AS, Mint Renhold AS og Kraft Drift AS.

Nå sier ISS, selskapet som syssel­setter flest renholdere i privat sektor, at de vil fortsette sin praksis med å betale for reisetiden.

Overfor NAFs blad Arbeids­manden bekrefter ISS at de vil fortsette å betale for kjøre- eller gåtid for renholdere som jobber i patrulje:

«ISS lønner kjøretid/gåtid mellom oppdrag som er definert som patrulje­tjeneste, det vil si mange små kunder som dekkes i løpet av en dag. Kjøretid/gåtid er beregnet i det ramme­timetallet som service­medarbeideren forholder seg til. ISS er så vidt vi vet en av de få aktørene i bransjen som inkluderer dette i lønnen», skriver Hege Aamotsmo, konsern­direktør People & Culture, i en e-post til Arbeids­manden.

«Når det gjelder større separate oppdrag som ikke løses gjennom patrulje­tjeneste, se ovenfor, er ikke kjøretid osv inkludert. Reise til og fra oppdrag og hjem regnes naturlig nok ikke som arbeidstid. Oppsummert kan vi si at vi har hatt en lang­varig praksis som den beskrevet, og at vi for våre patrulje­tjenester innen renhold ikke vil endre vår praksis», avslutter konsern­direktøren.

Hos bladet FriFagbevegelse (link nedenfor) kan du lese hva rengjørings­selskapene Toma Renhold, Elite Service Partner, 4service Eir renhold, Coor Facility Service og AB Solutions Facility Services svarer på bladetFFs spørsmål om de kommer til å betale for reisetid mellom ulike kunder.

Kilde: Renholderne jubler: ISS vil fortsette å betale for reisetid mellom oppdrag
https://frifagbevegelse.no/arbeidsmanden/renholderne-jubler-iss-vil-fortsette-a-betale-for-reisetid-mellom-oppdrag-6.158.652737.956d8698a3

Se også Arbeidsrettens avgjørelse i Saksnummer 03/2019 (løpenummer AR-2019-19)
https://www.arbeidsretten.no/saker-og-avgjorelser/03-2019

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Saken gjelder: Renholds­overenskomsten § 4 nr. 3 om rett til lønn for løpende tid mellom oppdrag flere steder for samme bedrift.

Det er Norsk Arbeids­mands­forbund (NAF) som gjennom LO har ført saken mot NHO Service og Handel.

I følge LO-organet FriFagbevegelse springer saken ut av lønns­tvister ved renholds­bedriftene Elite Service Partner AS, Mint Renhold AS og Kraft Drift AS.

Tvistene ved Elite og Mint skal ha blitt løst ved uten­rettslige forlik. Tvisten om lønns­kravet ved Kraft Drift AS er til behandling i Eidsivating lagmannsrett, men ble stanset i påvente av Arbeids­rettens avgjørelse.

Powered by Labrador CMS