Regjeringen innfører ialt 31 nye tiltak mot arbeidslivs­kriminalitet.

Nye tiltak mot arbeidskrim

Regjeringen lanserer i samarbeid med partene i arbeids­livet en revidert strategi mot arbeidslivs­kriminalitet.

Publisert

Ett av tiltakene er innføringen av eBevis, som skal lanseres våren 2019. eBevis er et register der offentlige oppdrags­givere kan undersøke at leverandører de kjøper varer og tjenester fra, driver seriøst. Regjeringen vil vurdere om også forbrukere og private virksomheter skal kunne benytte seg av tjenesten.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Innsatsen mot arbeidslivs­kriminalitet krever kontinuerlig arbeid. Derfor prioriterer regjeringen kampen mot de kriminelle i arbeidslivet høyt. Etter at den første strategien mot arbeidslivs­kriminalitet ble lagt fram i 2015 er det satt i gang mange tiltak, og gode resultater er oppnådd, sier stats­minister Erna Solberg.

På tross av økt innsats mot kriminelle aktører, er tilbake­meldingene fra etatene at de kriminelle tilpasser seg - og at det derfor er blitt mer krevende å avdekke arbeidslivs­kriminaliteten.

eBevis er ett av ialt 31 tiltak som er samlet i strategien. Et av de andre har å gjøre med registerordninger og kvaliteten på ID-er. Mange offentlige registrere som Folke­registeret, Enhets­registeret, arbeidstaker­registeret (Aa-registeret) og Merverdi­registeret inneholder feil og unøyaktigheter som kriminelle i arbeidslivet kan utnytte. Arbeids- og sosial­departementet har sett på spørsmålet om å innføre en registrerings­plikt for uten­landske tjeneste­ytere som utfører oppdrag midlertidig i Norge. Sverige og Danmark har allerede slike ordninger.

Kilder:

Nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet,
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-tiltak-mot-arbeidslivskriminalitet/id2628170/

Her er regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet,
https://frifagbevegelse.no/nyheter/her-er-regjeringens-strategi-mot-arbeidslivskriminalitet-6.158.610264.fa4cbbcb86

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS