Faksimile etter New Generation Communication AS og Norsk Kommunal­teknisk Forening.

Utmerkelse til IK-Bygg

Under konferansen «Fra analoge til digitale bygg» ble NKFs verktøy IK-Bygg kåret som den mest innovative leverandør­utstilleren.

Publisert

IK-Bygg fra Norsk Kommunal­teknisk Forening er et verktøy for systematisk intern­kontroll av bygg. Det samler blant annet alt regelverk om bygg i drift på et sted.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

  • Forvaltning

  • Systematisk internkontroll

  • Synliggjøring av byggets tilstand og skaderisko

  • Rapportering

NKF skriver at eiendoms­forvalter har det viktige ansvaret for å kartlegge tilstand på eien­dommene samt å informere eier. IK-bygg er et verktøy for å kart­legge og rapportere til eier om tilstand og skade­risiko på byggene. Når forvalteren fokuserer på byggets tilstand, vil man også få god støtte fra brukerne.

IK-Bygg-tjenesten leveres av New Generation Communication AS på oppdrag fra Norsk Kommunalteknisk Forening.

Kilde: Pris til IK bygg - Morgendagens teknologi, http://www.kommunalteknikk.no/pris-til-ik-bygg-morgendagens-teknologi.6053239-40825.html

NKF avholder for øvrig en nært forestående konferanse om temaet: IK-Bygg konferansen 23-24/11-2017

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Juryens begrunnelse

IK bygg, v/Norsk Kommunal­teknisk Forening, er den eneste leverandøren som har gjort noe helt nytt som ingen andre har gjort før dem, og det er det som kalles innovasjon.

Powered by Labrador CMS