Virke påpeker det urimelige ved at forbrukere lovlig kan kjøpe renholds­tjenester fra ulovlig virksomhet. (Ill.foto: Colourbox)

Virke ber om lovendring

Setningen i forskriften som gir forbrukere lov til å kjøpe renholds­tjenester fra ulovlige virksom­heter, må fjernes snarest. Den gir en veldig uheldig signal­effekt fra myndighetene.

Publisert

I en kommentar til Sintefs nye rapport om renhold i konsument­markedet, ber hoved­organisasjonen Virke om at det snarlig innføres tre tiltak for å få ned det svarte arbeidet og redusere konkurranse­vridning.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Sintef-rapport tyder på at 4000 byråer driver ulovlig

Vil ha like vilkår

Den viktigste grunnen til å velge svart arbeid er pris, viser Sintef-rapporten. Dersom en renholds­virksomhet renhold skal følge lønns- og arbeids­vilkår og arbeidslov­bestemmelser, blir time­prisen på rundt 500 kr. I det svarte markedet ligger time­prisen på rundt 150.

Bransje­direktør for Virke Service, Stein Johnsen, etterlyser like konkurranse­vilkår.

Merkelig signaleffekt

Offentlig godkjennings­ordning for renholds­bransjen medfører at de som selger og kjøper renholds­tjenester plikter å gjøre dette fra offentlig godkjent virksomhet. Det er gitt regler om gebyr og straff for over­tredelse av dette, men dette gjelder ikke for kjøper i forbruker­markedet.

Virke har lenge påpekt at forskriften dermed gir en merkelig signal­effekt om at forbruker har lov å kjøpe renholds­tjenester fra ulovlig virksomhet.

Virkes viktigste forslag til tiltak:

1. Offentlig godkjennings­ordning må endres: Setningen i forskriften som gir forbrukere lov til å kjøpe renholds­tjenester fra ulovlige virksom­heter må fjernes.

2. Myndighetene må iverksette kontroll av renholds­virksomhet til private hjem. Slik situasjonen er i dag, utøver myndig­hetene ingen kontroll i forbruker­markedet.

3. Skattefritak for de forbrukerne som oppgir at de har kjøpt denne typen tjeneste.

Kilde: Svart eller hvitt renhold? https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/svart-eller-hvitt-renhold/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS