Rapporten viser at kriminelle finner stadig nye metoder for å få virksom­heten til å fremstå som legal. (Ill.foto: Colourbox)

Kriminelle går fra «helsvart» til et legalt ytre

Kriminelle virksom­heter forsøker i stadig større grad å unngå opp­dagelse ved å fremstå som lovlydige.

Publisert

Det viser rapporten «Situasjonsbeskrivelse 2017 Arbeidskriminalitet i Norge», som er utarbeidet av Nasjonalt tverr­etatlig analyse- og etterretnings­senter (NTAES). Den forrige rapporten av dette slag kom i 2014 og var ledet av Kripos i samarbeid med blant annet Arbeids­tilsynet og Skatte­etaten.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Gjør seg lekre ved papirkontroll

Et stadig mer frem­tredende trekker at kriminelle virksom­heter søker å redusere oppdagelses­risikoen gjennom å fremstå som lovlydige.

Dette gjøres ved at de registrerer virksom­heten i Brønnøysund­registrene, delvis rapporterer ansatte, lønn og omsetning og gir inntrykk av å ha formelle krav til driften i orden slik at myndig­heter, kunder og samarbeids­partnere skal få et inntrykk av seriøsitet.

De er f.eks. nøyere med at renholds­bedrifter er godkjent hos Arbeids­tilsynet og at de har websider som framstår som profesjonelle.

En slik sammen­blanding av hvit og svart økonomi gjør det vanskeligere å gjenkjenne kriminell virksomhet. Virksom­hetene unndrar seg oppmerk­somhet og skaffer seg tilgang til lukrative markeder som ikke er tilgjengelige for åpenbart svarte virksom­heter. Dette inkluderer større oppdrag i privat og offentlig sektor.

Kamuflerer svart arbeid gjennom fiktiv fakturering

Bruk av svart arbeids­kraft kan kamufleres ved hjelp av fiktive kontrakter og fakturaer fra en under­leverandør. Virksom­heten som utfører det svarte arbeidet vil legitimere manglende lønns­utbetalinger og skatte­trekk ved å hevde at arbeidet blir utført av under­leverandøren, og vise til fakturaer fra denne.

Utbetalinger til leverandøren blir faktisk gjennom­ført, men denne vil være et strå­selskap hvis konti blir tappet og pengene tilbakeført til eierne. Pengene kan gå til svart avlønning og innkjøp av materialer, og det over­skytende tas ut som svart profitt for eierne.

Fiktiv fakturering i denne sammen­hengen innebærer at avlønning av svart arbeids­kraft hvit­vaskes og fordekkes som lovlige transaksjoner, mens pengene fra den tilsyne­latende lovlige transaksjonen blir tatt ut som svart utbytte.

Tvinger arbeidstakere til å betale tilbake lønn

En annen trend er diverse «pay-back»-ordninger.

Dette innebærer at at lønna ser helt i orden ut når den blir kontrollert i Norge, men at arbeids­takeren blir tvinges til å betale tilbake en del av lønna i hjem­landet eller jobbe gratis.

Kilder:

Slik jobber de kriminelle i det norske arbeidsmarkedet, http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=262272

Ny rapport: De kriminelle i arbeidslivet har fått nye vaner, http://frifagbevegelse.no/loaktuelt/ny-rapport-de-kriminelle-i-arbeidslivet-har-fatt-nye-vaner-6.158.482844.92e69f3bf2

Rapporten kan lastes ned som PDF her: http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=262274

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

NTAES

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretnings­senter Senteret er et samarbeid mellom politiet, Skatte­etaten, Toll­etaten, NAV og Arbeids­tilsynet.

NTAES er etablert som et av tiltakene i regjeringens strategi mot arbeidslivs­kriminalitet.

Siden 2015 har det blitt opprettet sam­lokaliserte a-krimsentre i Bergen, Stavanger, Trondheim, Oslo, Kristiansand, Tønsberg og Bodø.

Powered by Labrador CMS