Fra årsrapport 2016 fra de regionale verne­ombudene for renholds­bransjen.

Fortsatt en vei å gå for vernearbeidet

15% av godkjente renholds­virksomheter har ingen verne­tjeneste og 13% mangler HMS-opplæring, viser tall fra de regionale verne­ombudene.

Publisert

I seg selv tyder tallene faktisk på at det er en liten forverring fra 2015, da tilsvarende tall var 11% og 9%.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dette betyr at selv blant de godkjente bedriftene, er det en andel som ikke oppfyller kravene for godkjenning av renholds­virksomheter og arbeids­miljø­loven.

I 2016 foretok de regionale verne­ombudene 462 bedriftsbesøk til godkjente renholds­bedrifter, mot 399 i 2015. Det viser deres nye årsrapport for 2016.

Den vanligste type veiledning fra de regionale verne­ombudene i 2016 var å hjelpe til med å søke godkjenning, gjennom­føre risiko­analyse og bistå med HMS-opplæring.

Under bedrifts­besøkene vurderer verne­ombudene blant annet hva bedriften synes å ha behov for, og veiledningen kan derfor varieres fra bedrift til bedrift. I 2015 var det mest vanlig å veilede om HMS-kort til alle ansatte, få på plass avviks­systemer og å bistå med HMS-opplæring.

De regionale verne­ombudenes års­rapport for 2016 har for øvrig fått et betydelig ansikts­løft. Den kan leses her: http://hrr.rvofond.no/aarsrapport/2016/index.html

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

RVO i renholdsbransjen

De 12 regionale verne­ombudene er delt i fem regioner, nord, midt, vest, øst, og sør, og har sitt kontorsted i henholdsvis Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Kristiansand. Kort oppsummert skal RVO-ene:

  • bidra til å opprette verne­tjeneste der dette ikke er på plass.
  • ha fokus på små og mellom­store virksom­heter som inngår i RVO-ordningen, basert på risiko­vurdering.
  • primært snakke med daglig leder om plikten til å drive godt vernearbeid. Gi råd, veilede og støtte.
  • tre inn som verne­ombud, men kun ved indikasjoner på farlige arbeids­betingelser.
  • tipse Arbeids­tilsynet.
Powered by Labrador CMS