Regjeringen har strammet inn på kravene til HMS-kort i bygge- og anleggs­bransjen og renholds­bransjen. Ill.foto: Jan Tveita

Skjerper kampen mot arbeidslivs­kriminalitet

Verneombud, byggherrer og andre med HMS-ansvar har nå fått mulighet til å kontrollere om arbeids­takernes kort er gyldige – såkalt sanntids­kontroll.

Publisert
Anniken Hauglie. (Foto: Jan Tveita)

– Kampen mot arbeidslivs­kriminalitet er svært viktig for Regjeringen, og bygg, anlegg og renhold er bransjer der utfordringene er spesielt merkbare. Vi utvider derfor muligheten til sanntids­kontroll av HMS-kort slik at også private med ansvar for helse, miljø og sikkerhet kan kontrollere om kortene er gyldige, sier arbeids- og sosial­minister Anniken Hauglie.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Alle som arbeider i disse bransjene skal ha et synlig HMS-kort på seg når de er på arbeids­plassen, heter det i en presse­melding fra Arbeids- og sosial­departementet.

Mye kortsvindel

– Dessverre er det altfor mange som jobber uten kort eller som har kort som ikke er gyldige. I enkelte tilfeller oppdager Arbeids­tilsynet dessuten at arbeids­takere bruker en annen persons kort. Slik skal det ikke være i norsk arbeidsliv, sier stats­råden.

Strategi mot arbeidslivskriminalitet

Regjeringen la i 2015 fram en egen strategi mot arbeidslivskriminalitet. Endringene for HMS-kortene er et ledd i dette arbeidet. Endringene skjer i forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggs­plasser og i forskrift om offentlig godkjenning av renholds­virksomheter og om kjøp av renholds­tjenester med umiddelbar virkning.

Utvidet hjemmel

I tillegg til sanntids­kontroll for flere med HMS-ansvar, får tilsyns­myndighetene utvidet hjemmel til å inndra ugyldige HMS-kort. Det gjøres også enkelte mindre presiseringer i ordningene.

Endringer i byggherre­forskriften

Departementet har videre gjort noen endringer i byggherre­forskriftens regler om oversikts­lister for personer som oppholder seg på byggeplassen. Fra 1. juli 2016 gjelder det et krav om elektronisk føring av oversikts­lister, og at hele fødsels­nummeret til de som utfører arbeid på bygge- eller anleggs­plass skal oppføres i oversikts­listene.

Kilde: Styrker kampen mot arbeidslivskriminalitet (pressemelding), https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/styrker-kampen-mot-arbeidslivskriminalitet/id2502917/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS