Illustrasjon som viser den nye veiledningen. (Etter Skatteetaten og Colourbox)

Lettere for utenlandske å jobbe lovlig

Skatteetaten har lansert en ny vei­viser som skal gjøre det enklere for utlendinger som kommer til Norge for å jobbe.

Publisert

Alle som skal jobbe i Norge må ha skattekort. Mens nordmenn kan ordne dette ved hjelp av noen få taste­trykk på nett, er prosessen mer omfattende for uten­landske arbeids­takere. Det krever blant annet personlig oppmøte.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Mange har utfordringer med å finne veien inn i det norske systemet. Derfor har vi utviklet en veiviser som steg for steg tar deg gjennom prosessen i Skatteetaten, sier avdelings­direktør Trude Husevåg i Skatteetaten.

Skreddersyr informasjon

For å få skattekort må utenlandske arbeids­takere personlig møte opp på et av Skatteetatens ID-kontor for identifikasjons­kontroll. De må fremlegge dokumentasjon på hvem de er og hvor de skal jobbe i Norge. Informasjons­behov til utenlandske arbeidere varierer, avhengig av hvilket land de kommer fra og hvor lenge de planlegger å jobbe i Norge.

– Ved å svare på noen enkle spørsmål, får de skreddersydd informasjon. De får vite hva de må gjøre, hvor de skal møte, hva de skal ha med seg og hvordan de enklest kan kommunisere med Skatteetaten, forklarer Husevåg.

Veiviseren er tilgjengelig på engelsk og norsk. Det er også lagt inn enkle forklaringer på vanskelige begrep,for å gjøre det lettere å forstå.

Skal erstatte jungeltelegrafen

Undersøkelser Skatteetaten har gjennomført viser at venner, kollegaer og arbeids­givere er de vanligste informasjons­kildene for uten­landske arbeids­takere i Norge

– Jungeltelegrafen kan ha sin funksjon, men risikoen for at det spres feil informasjon er høy. Vi håper at denne veiviseren vil fylle dette informasjons­gapet, sier Husevåg.

Facebook-kampanje på flere språk

En Facebook-kampanje på polsk, litauisk og rumensk rulles nå ut for å nå dem som kommer til Norge i sommer. I tillegg vil Skatteetaten informere om veiviseren på nettsteder som ofte er brukt av utenlandske arbeidstakere.

– Å bekjempe arbeids­markeds­kriminalitet og sikker ID-kontroll er viktige satsings­områder for Skatteetaten. De fleste utlendinger ønsker å jobbe under ordnede forhold. God og riktig informasjon er derfor viktig, sier Husevåg.

Kilde: Lettere for utenlandske å jobbe lovlig, http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Presse/Nyhetsrommet/Pressemeldinger/pressemeldinger-2016/lettere-for-utenlandske-a-jobbe-lovlig/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS