Faksimile fra årsrapport for RVO-er i hotell, restaurant og renhold.

Årsrapport fra de regionale verne­ombudene

I 2015 fikk 399 godkjente og 233 ikke-godkjente renholdsvirksomheter besøk av RVO-ene.

Publisert

Siden oppstarten i 2013 har de regionale verne­ombudene (RVO) i hotell-, restaurant- og renholds­bransjen, besøkt over 4000 virksomheter i bransjene overnatting, servering og renhold.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I renholds­bransjen har de regionale verne­ombudene vektlagt å komme i kontakt med og besøke virksomheter som ikke er registrert i godkjennings­ordningen for renholds­virksomheter, enkelt­persons­foretak som er godkjent, og virksomheter som ikke har fungerende verne­tjeneste. I tillegg besøkes arenaer der det er enkelt å komme i kontakt med renholdere, f.eks. bygge­plasser og kjøpesentre.

Vanlige feil

De tre vanligste feil/mangler som er påvist:

1. Virksomheten har ikke søkt godkjennings­ordningen for renholds­virksomheter.

2. Virksomheten mangler HMS-kort til alle ansatte.

Ørnulf Halmrast leder fonds­styret for RVO-ene.

3. De ansatte i virksomheten kjenner ikke til virksom­hetens bedrifts­helse­tjeneste.

Fortsatt stort behov

Ifølge årsrapporten tilsier RVO-enes erfaring at det fortsatt er et stort behov for deres veiledning og bistand til å etablere gode HMS-systemer samt øke forståelsen for verne­ombudets rolle i virksom­heten.

- Godt fungerende verne­ombud er helt avgjørende for å få til et godt systematisk og forebyggende HMS arbeid, sier fonds­styrets leder og region­direktør i Arbeids­tilsynet Oslo, Ørnulf Halmrast.

Arbeids­tilsynet har i flere sammen­henger gitt uttrykk for at ordningen med regionale verne­ombud er et viktig og godt supplement til Arbeids­tilsynet, og de får mange og gode tips fra RVO-ene.

Tall fra Arbeidstilsynets tilsyns­virksomhet i 2015, viser at over 54 % av renholds­virksom­hetene ikke hadde valgt verne­ombud. I serverings­bransjen ble det avdekket at 7 av 10 virksom­heter ikke hadde valgt verne­ombud. Dette under­støtter behovet for RVO-enes arbeid og fokus på å få på plass verne­ombud og velfungerende verne­tjeneste i virksom­hetene.

Kilder: Regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold (Arbeidstilsynet) http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=256248

samt Årsrapporten fra de regionale verne­ombudene, http://hrr.rvofond.no/a/arsrapport-for-2015

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

RVO-ene

De 12 regionale verne­ombudene er delt i fem regioner, nord, midt, vest, øst, og sør, og har sitt kontor sted i Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Kristiansand. 6 av de regionale verne­ombudene jobber primært innenfor renhold.

Generelt om renholdsbransjen

I januar 2016 var det registrert ca. 6000 virksom­heter i renholds­registeret, dette er en økning på ca. 400 fra januar 2015.

Over 70 % av renholds­virksomhetene i ordningens register er enmanns­bedrifter (ingen ansatte utenom innehaver). Renholds­bransjen er preget av mange nyetableringer og virksom­heter som etter kort tid opphører eller aldri starter aktiv renholds­drift, spesielt blant små virksomheter.

Over halvparten av renholds­virksomhetene er registrert i region Øst og det er færrest virksom­heter i region Nord og Midt-Norge.

Tall fra SSB viser at over 64 % av arbeids­takerne har innvandrer­bakgrunn. Deltids­andelen er høy, og mange er registrert med mer enn ett arbeids­forhold. I motsetning til servering- og overnattings­bransjen, er renholds­bransjen ikke på samme måte preget av unge arbeids­takere. Det er høy turnover av ansatte i bransjen.

Kilde: RVO-enes årsrapport for 2015

Powered by Labrador CMS