Kjemikalier

Virke vil ha vekk forbud mot impreg­nerings­stoff

Arbeids­giver­organi­sasjonen Virke har fått gjen­nom­slag i EFTAs over­våk­nings­organ (ESA) for at det sær­norske forbudet mot det kjemiske stoffet PFOA bryter med regel­verket for kjemi­kalier i EØS. PFOA brukes bl.a. i impreg­nerings­midler og rengjørings­midler.

Publisert

Ill.foto av kjemikalier: Colourbox

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

ESA krever at Norge innen 8. september følger opp ESAs vedtak.

Dersom Norge ikke gjør dette kan ESA ta saken til EFTA-domstolen. Virke melder at de vil følge denne saken overfor norske myndig­heter og ESA, men ønsker at denne saken løses før den kommer til dom­stolen.

Virke er også glad for at ESA fastslår at norske myndig­heter ikke kan innføre ensidige forbud.

Virke ønsker ikke at vi skal selge helse­farlige produkter. Det er nettopp derfor dette må regu­leres gjennom REACH-reglene. Ellers vil det norske forbudet ikke ha effekt, all den tid disse produk­tene kan kjøpes fra andre land i EØS.

Norge innførte 1. juni 2014 et forbud mot bruk av det syntetiske stoffet PFOA. PFOA har vann- og smuss­avstøt­ende egen­skaper. Stoffet brukes bl.a. i impreg­nerings­midler til tekstiler og lær, og brann­slok­kings­midler. PFOA brukes mye til sikker­hets­utstyr i Nordsjøen og i rednings­tjenestene. PFOA brukes i tillegg i en rekke forbruksvarer som gulv­voks, polerings­midler, maling, gryter og steke­panner, avfettings- og rengjørings­midler.

ESA gjør det klart at dette ensidige forbudet bryter med kravene i REACH, det euro­peiske kjemi­kalie­regelverket.

Kilde: Regjeringen må fjerne forbudet mot det kjemiske stoffet PFOA

Powered by Labrador CMS