Innvandrer cb1023923
Innvandrer cb1023923

64 prosent innvandrere i renhold

Renholds­bransjen er integrerings­motoren i Norge. Hele 64 prosent av arbeids­takerne er nå innvandrere.

Publisert

Ill.foto av mopp: Colourbox

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er tall fra Statistisk sentral­byrå som viser at renholds­bransjen er den bransjen som har størst andel uten­landske arbeids­takere.

Tabellen viser antall sysselsatte i prosent, i ulike bransjer. Kilde: SSB/LO
BransjeNorskeUtenlandske
arbeidstakerearbeidstakere
Renhold3664
Utleie av arbeidskraft4654
Overnatting og servering6040
Bygg og anlegg7723
Industri8119
Transport8218
Helse og sosial8713
Varehandel8812
Alle næringer8416

Tallene fremkommer etter at LO har fått Statistisk sentralbyrå til å se på hvordan arbeids­kraft fra EU har påvirket det norske arbeids­livet siden EU-utvidelsen i 2004.

På de ti årene har det skjedd antall sysselsatte innvandrere (langtidsopphold) økt med 290 402 personer og for innvandrere med korttids­opphold med 57 267 personer. Blant norske (i betydningen ikke-innvandrere) har syssel­settingen økt med 136 603 personer.

LO frykter at den tøffe konkurransen i flere bransjer, som varehandel, renhold, transport, hotell og restaurant, vil skvise ut norsk arbeids­kraft og presse fram dårligere arbeids­betingelser.

LO er også bekymret for at antallet unge nordmenn ser ut til å tape kampen om de ufaglærte jobbene.

Det er også stor arbeidsledighet blant innvandrere fra Afrika og Asia. Mens 69 prosent av den totale befolkningen regnes som «sysselsatt», er tallet 73 prosent for innvandrere fra de østlige deler av EU, men bare 42 prosent fra Afrika og 55 fra Asia.

Kilde: Fem grafer som er dårlig nytt for norsk ungdom på jobbjakt

Powered by Labrador CMS